MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI

_____________________________________________________________________

Kao i svake godine, CIS vam nudi različite interdisciplinarne master i specijalističke programe.


Više informacija o programima možete naći ispod:

I AKTUELNI MASTER PROGRAMI ( NA ENGLESKOM JEZIKU ) 

1. Evropski regionalni master program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)


II AKTUELNI MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI (NA BHS I ENGLESKOM JEZIKU) 

1. Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam

2. Jedinstveno zdravlje

3. Zaštita od prirodnih katastrofa (DL)

4. Međunarodna i regionalna sigurnost (DL)

5. MA studij Nutricionizam

6. Pravo i digitalne tehnologije

FACT SHEET MA PROGRAMI CIS        

 


III MAGISTARSKI PROGRAMI KOJI SE VIŠE NE IZVODE

1. Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

2. Religijske studije

3. Rodne studije

4. Evropske studije (ES)