MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI

Kao i svake godine, CIS vam nudi različite interdisciplinarne master i specijalističke programe.

______________________________________________________________________________

Zvanični ONLINE UPIS se odvija na platformi https://upisi.unsa.ba/. DATUMI UPISA ĆE BITI OBJAVLJENI NAKNADNO!


Više informacija o programima možete naći ispod:

I AKTUELNI MASTER PROGRAMI ( NA ENGLESKOM JEZIKU ) 

1. Evropski regionalni master program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)


II AKTUELNI MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI (NA BHS JEZIKU) 

1. Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam

2. Evropske studije (ES)

3. Jedinstveno zdravlje

4. Zaštita od prirodnih katastrofa (DL)

5. Međunarodna i regionalna sigurnost (DL)

6. NOVI PROGRAM – Pravo i digitalne tehnologije

FACT SHEET MA PROGRAMI CIS        

 


III MAGISTARSKI PROGRAMI KOJI SE VIŠE NE IZVODE

1. Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

2. Religijske studije

3. Rodne studije

4. MA program Nutricionizam