MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI

Kao i svake godine, CIS vam nudi različite interdisciplinarne master i specijalističke programe.

______________________________________________________________________________

Programi su otvoreni za PRED-PRIJAVE, a zvanični ONLINE UPIS ĆE BITI NA platformi https://upis.unsa.ba/ od 30.08 do 01. 10. 2021. godine.


Više informacija o programima možete naći ispod:

I AKTUELNI MASTER PROGRAMI ( NA ENGLESKOM JEZIKU ) 

1. Evropski regionalni master program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)


II AKTUELNI MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI (NA BHS JEZIKU) 

1. Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam

2. Evropske studije (ES)

3. Jedinstveno zdravlje

4. Zaštita od prirodnih katastrofa

5. Međunarodna i regionalna sigurnost 

FACT SHEET MA PROGRAMI CIS        

 


III MAGISTARSKI PROGRAMI KOJI SE VIŠE NE IZVODE

1. Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

2. Religijske studije

3. Rodne studije

4. MA program Nutricionizam