Rodne studije

Master studij Rodne studije je dvogodišnji, interdisciplinarni postdiplomski program s ciljem edukacije studenata/ica o metodama, teorijama i konceptima potrebnim za izučavanje roda/gender-a. Studij treba da doprinese uspostavljanju mreže eksperata/ica spremnih za rad u domaćim, regionalnim, međunarodnim vladinim i ne-vladinim, te akademskim institucijama itd., sa zajedničkim motivom da promoviraju rodno istraživanje, rodno interdisciplinarno znanje i rodnu jednakopravnost unutar svojih zajednica. Struktura programa naglašava regionalni pristup izučavanju rodne problematike. Program je predviđen za maksimalno 30 polaznika/ica.

Predavačko osoblje sastoji se od univerzitetskih profesora/ica i stručnjaka/inja iz oblasti rodnih studija. Pored predavačkog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu, u realizaciji programa učestvuju i profesori/ce univerziteta iz Tuzle, Banja Luke, Mostara, univerziteta iz jugoistočne Evrope, EU i šire. Obavezni predmeti koji se izučavaju na studiju su: Metodologija rodnih istraživanja, Rodne teorije, Rod i ljudska prava, Rod i politika, Rod i Balkan, Rod i razvoj, Gender strategije i politike. Izborni predmeti obuhvataju teme kao što su rod i nacionalizam, rod i svakodnevni život u „tranziciji“, rod i izgradnja mira, te mnoge druge teme od značaja za region jugoistočne Evrope. Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i na engleskom jeziku.

VIŠE INFORMACIJA