KONKURSI

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 39/20 i 40/21), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-18585-1/22 od 10. 6. 2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba  

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba

ZA DETALJNE INFORMACIJE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI I KANDIDATKINJE MOGU KONSULTIRATI CJELOVIT TEKST KONKURSA ISPOD.

Kao i svake godine, CIS vam nudi različite interdisciplinarne master i specijalističke programe. Sve dodatne informacije možete dobiti putem CIS web sajta te putem e-mail adrese cis@cis.unsa.ba

Zvanični ONLINE UPIS ĆE BITI NA platformi https://upisi.unsa.ba/ od od 29.08. do 30.09.2022. godine.

Prijave za Evropski regionalni MA program iz oblasti demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji otvorene su od 20. 6. do 15. 9. 2022. godine. Za više informacija posjetite: ERMA POZIV ZA PRIJAVE ( ENG ).