Tim

Prof. Dr. Nihad Fejzić

Direktor Centra za interdisciplinarne studije
nihad.fejzic@cis.unsa.ba


Prof. Dr. Nihad Fejzić je specijalista iz oblasti zdravlja životinja i veterinarske epidemiologije sa posebnim iskustvom u zoonozama, nadzoru i kontroli bolesti životinja, sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i upravljanju veterinarskim službama.

Prof. Dr. Fejzić je studirao veterinu na Univerzitetu u Sarajevu (1986-1991) i doktorirao ekonomiju zdravlja životinja na istom univerzitetu. Radio je kao pomoćnik Ministra za poljoprivredu u Kantonalnoj vladi (1996), zamjenik direktora Državnog ureda za veterinarstvo pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2003- 2007), direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH pod Vijećem ministara BiH (2008-2011), te je obavljao i dužnost dekana Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (2012-2020). Prof. Dr. Fejzić je bio i nacionalni koordinator i međunarodni savjetnik za nekoliko projekata FAO-a, OIA-e, IAEA-e i EU-a koji su se fokusirali na izgradnju kapaciteta, zdravlje životinja, sigurnost hrane i profesionalni razvoj. Trenutno, pored predavanja na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, radi kao međunarodni savjetnik FAO-a za epidemiologiju i nadzor u Aziji i Africi i vodi interdisciplinarni master studij „Jedinstveno zdravlje“ u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, u kojem od oktobra 2020. godine obavlja i funkciju direktora. Na međunarodnom nivou, predsjednik je Udruženja veterinarskih fakulteta u Mediteranskoj regiji (REEV-MED), osnovanog pod okriljem Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE).


Mariana Hadzijusufović

Viša stručna saradnica, Menadžer ERMA Programa
mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba


Mariana Hadžijusufović upravlja ERMA Master programom od  2008. godine. Prethodno je radila na poslovima pravnog savjetnika za pitanja izbjeglica u sklopu Pravne klinike (UNHCR BO Chisinau) i kao akademski tutor na ERMA programu. Diplomirala je Međunarodno pravo na Državnom univerzitetu u Moldaviji i magistrirala na ERMA programu, generacija 2002/03, a trenutno pohađa doktorski studij iz oblasti Globalnih studija u Centru za interdisciplinarne studije.

Maida Omanović

Viša stručna saradnica-Koordinatorica Doktorskog programa Globalne Studije te Master programa Evropske studije i  Nutricionizam
maida.omanovic@cis.unsa.ba

Maida Omanović je koordinatorica Doktorskog programa Globalne Studije te Master programa Evropske studije i  Nutricionizam. Tokom godina koordinirala je i niz drugih MA programa Centra za interdisciplinarne studije kao što su Upravljanje državom i nevladinim organizacijama te Jedinstveno zdravlje. Od 2001. godine zaposlena u Centru za interdisciplinarne studije UNSA. Maida je magistrica menadžmenta – Upravljanje kvalitetom, Zajednički magistarski program Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Alumni asocijacije EFSA.


Mileva Piralić

Viša stručna saradnica za administrativne poslove
mileva.piralic@cis.unsa.ba


Mileva Piralić je diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Radi kao Stručna saradnica-administrator na Univerzitetu u Sarajevu od septembra 2007 godine. Prethodno radno iskustvo na poslovima računovođe stekla je na Mašinskom Fakultetu Sarajevo od 1990 do 1992 god i kao Stručni saradnik radeći u Međunarodnom Komitetu za izbjegla i raseljena lica iz New Yorka u BiH od 1996 do 2006 god.


Alina Trkulja

Viša stručna saradnica – Koordinator edukativnih programa, ERMA master program
alina.trkulja@cis.unsa.ba

Alina Trkulja je edukatorica ljudskih prava, istraživačica i konsultantica sa višegodišnjim iskustvom u visokom obrazovanju. Radi kao koordinatorica obrazovnih aktivnosti u Centru za interdisciplinarne studije prof. dr. Zdravko Grebo Univerziteta u Sarajevu i aktivnosti Global Campus Southeast Europe (ERMA), koju vode Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bologni. Alina je diplomirala komparativnu književnost i historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. te magistrirala na Evropskom regionalnom master programu Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) 2011. godine. Učestvovala u više istražvanja na teme tranzicione pravde, prava žena u jugoistočnoj Evropi, obrazovanja o ljudskim pravima, ekološkog obrazovanja i pitanja migracija.


Aida Salihović-Gušić

Stručna saradnica za edukativne programe 
aida.salihovic.gusic@cis.unsa.ba

Aida Salihović-Gušić je magistrirala američku i englesku književnost na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Pored toga, 2017. godine je završila i ERMA program. Aktivna je u nevladinom sektoru, kroz rad na različitim oblastima ljudskih prava. Glavna polja interesovanja su joj intersekcija ženskih i vjerskih prava, sloboda vjere i uvjerenja, kao i zločini iz mržnje i govor mržnje povezani sa vjerom. U novembru 2019. godine se pridružila CIS-u i ERMA timu na poziciji asistentice za edukativne programe.


Marija Ivanović

Stručna saradnica za edukativne programe 
marija.ivanovic@cis.unsa.ba

Osim što je ERMA Alumna, Marija Ivanović je magistrirala Političke i društvene studije Latinske Amerike na Ekonomskom univerzitetu (Prag) i Univerzitetu Alberto Hurtado (Santjago de Čile), dok je 2019 magistrirala i Studije nacionalizma (Centralnoevropski univerzitet). Stažirala je u Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih nacija za Latinsku Ameriku i Karibe u Čileu, i bila je zaposlena kao mlada istraživačica na Institutu za napredne studije u Kisegu. Njeni interesi se tiču pitanja identiteta, društvenog sjećanja, političke geografije i feminizma. ERMA timu se pridružila 2019. godine na poziciji asistentice za edukativne programe.