INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ EVROPSKE STUDIJE

O STUDIJU

U Bosni i Hercegovini, kao rezultat procesa evropskih integracija, intenzivirala se potreba za stvaranjem novog profila stru─Źnjaka u svim oblastima sa specifi─Źnim poznavanje Evropske unije kao ekonomsko-politi─Źke tvorevine. Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Ekonomski fakultetu Univerziteta u Sarajevu (AACSB, EPAS i AQA akreditiran) u suradnji sa Univerzitetom u Bolonji, zajedno izvode interdisciplinarni master program ┬źEvropske studije┬╗. Ovaj studij na inovativan i moderan na─Źin obrazuje kadrove koji ─çe biti okosnica procesa integracija u jedinstveni evropski prostor. Cilj programa je da doprinese realizaciji spomenutog procesa i podigne svijest o njegovom zna─Źaju.

Prilikom izrade nastavnog plana, vodilo se ra─Źuna o njegovoj atraktivnosti i kompatibilnosti sa kurikulumima sli─Źnih studijskih programa na evropskim univerzitetima. Tako se predmeti kre─çu od same ideje Evrope i specifi─Źnosti evropske politike i dru┼ítva, preko naravno ekonomije Evrope i evropskog prava, preko pitanja religije i me─Ĺunarodnih odnosa, do kona─Źno poslovnog okru┼żenja, EU projekta i kulturolo┼íkih pitanja u jedinstvenoj Evropi. Sticanje znanja o razli─Źitim aspektima funkcionisanja Evropske unije je izuzetno aktualno u Bosni i Hercegovini i predstavlja sigurnu mogu─çnost pronalaska zaposlenja u integriranoj EU.

STRUKTURA STUDIJA

Studij je koncipiran kao jednogodi┼ínji i dvogodi┼ínji, te je tako prilago─Ĺen za kandidate koji su tokom prvog ciklusa studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS. Jednogodi┼ínji studij traje dva semestra (60 ECTS), a nastava se odvija samo u jednom semestru, dok je ljetni semestar predvi─Ĺen za aktivnu izradu zavr┼ínog rada. Jednogodi┼ínji studij se mo┼że izvoditi na engleskom i/ili bosanskom jeziku, zavisno od interesa studenata. Dvogodi┼ínji studij traje ─Źetiri semestra (120 ECTS) i predvi─Ĺa 11 obaveznih predmeta i tri izborna, te izradu zavr┼ínog rada. Nakon odbrane rada, studenti dobijaju diplomu Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ÔÇô magistar evropskih studija.

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN

Studij je namijenjen diplomiranim studentima svih fakulteta, koji imaju potrebu i ┼żelju da doprinesu u procesima tranzicije i pridru┼żivanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i njenom uspje┼ínom pozicioniranju nakon ulaska u ovu integraciju. S obzirom da je rije─Ź o deficitarnom kadru za kojim postoji sve ve─ça potreba, ovaj studij nudi mogu─çnost napretka u karijeri u svim dr┼żavnim organima, poslovnom okru┼żenju, nevladinom sektoru, medijima, obrazovanju, me─Ĺunarodnim organizacima i sli─Źno. Naravno, napredak Bosne i Hercegovine na putu pridru┼żivanja Evropskoj uniji otvara i brojne ┼íanse za zaposlenje u institucijama ujedinjene Evrope.

CIJENA STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i ┼íkolarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvr─Ĺena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih tro┼íkova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (ÔÇ×Slu┼żbene novine Kantona SarajevoÔÇť, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18). Za Master program Evropske studije ┼íkolarina iznosi:

Za 2 god. ÔÇô 7.000 KM (mogu─çnost pla─çanja na rate)

Za 1 god. ÔÇô 5.000 KM (mogu─çnost pla─çanja na rate) 


PRIJAVA NA STUDIJ 

PRED-PRIJAVE za upis na program su otvorene, a zvani─Źni ONLINE UPIS ─ćE BITI NA platformi https://upis.unsa.ba/ od 31.08. do 07.10.2020. godine.

DOKUMENTI ZA UPIS 

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prila┼żu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su zavr┼íili Bolonjski studij) o prethodno zavr┼íenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu zavr┼íili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su zavr┼íili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o zavr┼íenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vr┼íi nakon zavr┼íetka roka predvi─Ĺenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
  • Uvjerenje o polo┼żenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
  • Dokument koji potvr─Ĺuje aktivno znanje engleskog jezika
  • Izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih
  • Uvjerenje o dr┼żavljanstvu
  • Druge dokumente relevantne za utvr─Ĺivanje broja bodova po kriterijima
  • CV (biografija) poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Kurikulum programa mo┼żete prona─çi ovdje:

Master studij Evropske studije Kurikulum 2017

Informativni letak

Kontakt osoba: Maida Omanovi─ç, koordinatorica

maida.omanovic@cis.unsa.ba