Naši diplomanti

Do 2017. godine Centar za interdisciplinarne studije je obogatio BH društvo velikim brojem stručnjaka sa specifičnim obrazovanjem u multidisciplinarnim oblastima. Ukupno su različite magistarske studije kompletirala 843 studenta, i to njih 580 su stekli naučno zvanje magistra nauka na Univerzitetu u Sarajevu i partnerskim univerzitetima, dok su 263 kandidata dobila stručno zvanje magistra struke.  


U CIS-u su do sada promovisani magistri iz slijedećih studija:

  • Evropski regionalni magistarski program Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) – 499
  • Upravljanje državom i humanitarni poslovi – 105
  • Evropske studije – 155
  • Rodne studije – 50
  • Upravljanje državom i nevladinim organizacijama – 31
  • Religijske studije – 26