ERMA

POZIV ZA PRIJAVE JE OTVOREN DO 16. SEPTEMBRA 2024. GODINE. ZA DETALJNE INFORMACIJE POSJETITE ENGLESKU VERZIJU STRANICE

Evropski regionalni master Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi je jednogodišnji interdisciplinarni master program koji koordiniraju Univerzitet u Sarajevu (UNSA) i Univerzitet u Bolonji (UNIBO). Dio je Globalnog kampusa ljudskih prava (GCHR), jedinstvene mreže od preko 100 univerziteta, koji nastoje unaprijediti ljudska prava i demokratiju kroz regionalnu i globalnu saradnju. Evropska Unija financijski podržava ERMA program preko dvije decenije.

ERMA program je namijenjen studenticama studentima koji teorijska znanja vezana za demokratiju, ljudska prava i društvenu pravdu žele kombinirati s praktičnim i terenskim istraživačkim iskustvom te mobilnošću širom regiona jugoistočne Evrope i Italije. ERMA njeguje interdisciplinarni pristup, a nastavni plan i program sadrži 6 osnovnih predmeta: Osnove ljudskih prava i demokratije; Nacionalizam, identitet i konflikt; Demokratizacija i EU integracije; Međunarodne norme i standardi ljudskih prava; Mehanizmi zaštite i implementacije ljudskih prava kao i Metodologije istraživanja. Kursevi istražuju niz savremenih pitanja, od rodne ravnopravnosti, de-demokratizacije, klimatskih promjena i ekoloških prava do migracija i prava djece u JI Evropi.

Godišnje oko 30 mladih ljudi iz cijele Jugoistočne i Zapadne Evrope ali i šire, stiče diplomu našeg internacionalnog master studija. Program potiče razvoj i zapošljavanje mladih generacija službenika/ca za upravljanje državom, međunarodnim i nevladinim organizacijama, aktiviste/ice u oblasti ljudskih prava, akademske radnike/ice i istraživače/ice za sveučilišta i istraživačke institute u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj,  Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, kao i zemljama Evropske Unije, ostatka Europe i svijeta.

Studij nosi 60 ECTS bodova i može se studirati samo u statusu redovnog studenta/ studentice. Po uspješnom završetku, diplome dodjeljuju oba univerztiteta. Na program se mogu prijaviti kandidati i kandidatkinje koje imaju završen studij u oblasti društvenih i humanističkih nauka od minimalno 240 ECTS bodova u trajanju od 4 ili 5 godina (3+2) uz prilaganje odgovarajućeg certifikaa o poznavanju engleskog jezika. Učešće Bosne i Hercegovine u ovom programu jasno pokazuje opredijeljenost BiH za put evropskih integracija. Stoga je nastavak školovanja budućih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Europi od neprocjenjive važnosti. Također, ovaj Program je važan za daljnju internacionalizaciju Univerziteta u Sarajevu i širenje međunarodne suradnje u polju visokog obrazovanja.

PROGRAM NUDI DINAMIČNO, MEĐUNARODNO OKRUŽENJE I ISKUSTVO, IZVRSNA PREDAVANJA, MOBILNOST I PLAĆENU PRAKSU NAJBOLJIM KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA IZ BiH, REGIONA, EVROPSKE UNIJE I ŠIRE, UZ OSIGURANU FINANCIJSKU PODRŠKU TOKOM STUDIRANJA, ZAHVALJUJUĆI DONATORIMA I PARTNERSKOJ MREŽI UNIVERZITETA, INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA SA KOJIMA SURAĐUJEMO VEĆ DVIJE DECENIJE.

OVIM PUTEM POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE DA SE PRIJAVE DO 16. SEPTEMBRA 2024. 


INFO KATALOG – ERMA PROGRAM

KONTAKTIRAJTE NAS

info@erma-programme.eu


PRATITE NAŠ RAD

Facebook | Instagram |Academia Edu | Flickr