SPECIJALISTIČKI JEDNOGODIŠNJI STUDIJ NUTRICIONIZAM

Šta je Nutricionizam?

Nutricionizam je primijenjena nauka o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam, na rast, razvoj, funkcije, koncentraciju, efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti. Nutricionisti su značajni posrednici pri prijenosu prehrambenih naučnih spoznaja na sveukupnu i ciljanu populaciju da bi se očuvalo ili poboljšalo zdravlje i sveukupan status organizma.

Zašto Nutricionizam?

Potreba za kvalitetnim, dobro školovanim, visoko stručnim djelatnicima iz naučne oblasti ishrane / nutricionizma je velika. Specijalistički studij „Nutricionizam“ predstavlja odgovor na potrebe društva za školovanjem stručnjaka koji su sve potrebniji i u Bosni i Hercegovini, a interes za tu vrstu kadrova iskazuju: prehrambena industrija (razvoj novih proizvoda, komunikacija u smislu edukacije potrošača, kontrola kvaliteta proizvoda); institucije koje nude organiziranu ishranu za određene populacijske grupe (predškolske i školske ustanove, studentski domovi, vojne ustanove, domovi za starije i nemoćne, bolnice); restorani, hoteli, banje / lječilišta, spa centri; sportske profesionalne i neprofesionalne organizacije; istraživački instituti (vezani za prehrambenu i farmaceutsku industriju); javno-zdravstvene institucije; nadležna ministarstva; centri za promovisanje specifičnih načina ishrane (vegetarijanstvo, makrobiotika, halal, košer i sl.).

Trendovi u prehrani

 • Povećanje populacije na svjetskom nivou uz istovremeno smanjenje plodnih obradivih površina
 • Problem povećanog bacanja hrane
 • Stalne promjene u obrascima ishrane i zdravstvene implikacije
 • Povećanje svijesti o značaju pravilne ishrane

Sve veći broj stanovništva vodi računa o svojoj ishrani pri čemu traže savjet / pomoć. Često taj savjet pružaju osobe neadekvatnog obrazovanja.

Organizacija studija

Uslovi za upis: 300 ECTS

Trajanje:         2 semestra – 60 ECTS

Zvanje:           Specijalista nutricionizma

Nosilac:          Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet u Sarajevu

Izvođači:         Nastavnici sa nekoliko fakulteta iz različitih naučnih disciplina

Cijena:            4.000 KM  (moguće plaćanje na rate)

Specijalisti nutricionizma su osposobljeni za različite poslovne mogućnosti u jedinicama državne/entitetske administracije koja kreira javne politike u oblasti obrazovanja, ekonomije, zaštite potrošača, zdravlja, sporta i kulture, savjetovalištima za hranu i ishranu, udruženjima za zaštitu potrošača, ishranu, zdravlje i sport, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, institutima i zavodima koji su orijentisani prema zdravlju i ishrani ljudi, ustanovama gdje je zastupljena kolektivna ishrana: predškolske i školske ustanove, studentski domovi, vojne kasarne, domovi za osobe treće životne dobi, hoteli, banje/lječilišta, fitnes i spa centri. Te poslovne mogućnosti mogu uključivati: odgovorno planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje režima ishrane, alternativnih i specijalnih oblika ishrane, prehrambeno obrazovanje i savjetovanje, za posebne zadaće u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, predškolskim i školskim ustanovama, studentskim domovima, vojnim kasarnama, domovima za osobe treće životne dobi, hotelima, banjama / lječilištima, fitness i spa centrima, te za istraživački rad u oblasti ishrane.


PRIJAVA NA STUDIJ 

Pravo upisa na specijalistički studij imaju kandidati (sa bh državljanstvom i iz inostranstva) pod istim uvjetima, sa prethodno stečenih 300 ECTS:

 • završen drugi ciklus univerzitetskog obrazovanja,
 • završen najmanje četverogodišnji studij po predbolonjskom sistemu studiranja, a koji se u utvrđenom postupku ekvivalencije izjednačava sa drugim ciklusom univerzitetskog obrazovanja,
 • završen integrisani studij u trajanju od pet i/ili šest godina,
 • završeni fakulteti iz oblasti biotehničkih i prirodnih nauka, medicinskih i društvenih nauka sa usmjerenjem: Prehrambena tehnologija, Biohemija, Biologija, Medicina, Farmacija, Zdravstvene studije, Sport, Turizam.

DOKUMENTI ZA UPIS 

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

 • Originalnu diplomu i dodatak diplomi ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
 • CV (biografija) i Zahtjev za upis poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Zahtjev za upis 2024/2025


EKVIVALENCIJA

Kandidati koji su završili četvorogodišnji studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima mogu izvršiti ekvivalenciju studija, a kako bi upisali specijalistički studij. Postupak ekvivalencije provodi fakultet ili akademija na kojoj je titula stečena a po procedri opisanoj u Pravilniku o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu  koji je, sa pripadajućim odlukama i obrascima, dostupan na linku:

https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-ekvivalenciji-ranije-stecenih-akademskih-titula-odnosno-naucnih


Sve dodatne informacije o programu su dostupne ispod:

PLAN UPISA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG STUDIJA U AK. 2024_25. I MINIMALNE KVOTE ZA UPIS

RASPORED PREDAVANJA (primjer iz 2021./22.)

ELABORAT SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NUTRICIONIZAM

INFO KATALOG – NUTRICIONIZAM

Doc. Dr. Irzada Taljić o studiju Nutricionizma na UNSA u emisiji Studentski Impuls 45

Kontakt osoba: Sanja Dželilović (sanja.dzelilovic@cis.unsa.ba)