INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ NUTRICIONIZAM

Šta je Nutricionizam?

Nutricionizam je primijenjena nauka o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam, na rast, razvoj, funkcije, koncentraciju, efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti. Nutricionisti su značajni posrednici pri prijenosu prehrambenih naučnih spoznaja na sveukupnu i ciljanu populaciju da bi se očuvalo ili poboljšalo zdravlje i sveukupan status organizma.

Zašto Nutricionizam?

Potreba za kvalitetnim, dobro školovanim, visoko stručnim djelatnicima iz naučne oblasti ishrane / nutricionizma je velika. Master studij „Nutricionizam“ predstavlja odgovor na potrebe društva za školovanjem stručnjaka koji su sve potrebniji i u Bosni i Hercegovini, a interes za tu vrstu kadrova iskazuju: prehrambena industrija (razvoj novih proizvoda, komunikacija u smislu edukacije potrošača, kontrola kvaliteta proizvoda); institucije koje nude organiziranu ishranu za određene populacijske grupe (predškolske i školske ustanove, studentski domovi, vojne ustanove, domovi za starije i nemoćne, bolnice); restorani, hoteli, banje / lječilišta, spa centri; sportske profesionalne i neprofesionalne organizacije; istraživački instituti (vezani za prehrambenu i farmaceutsku industriju); javno-zdravstvene institucije; nadležna ministarstva; centri za promovisanje specifičnih načina ishrane (vegetarijanstvo, makrobiotika, halal, košer i sl.).

Trendovi u prehrani

  • Povećanje populacije na svjetskom nivou uz istovremeno smanjenje plodnih obradivih površina
  • Problem povećanog bacanja hrane
  • Stalne promjene u obrascima ishrane i zdravstvene implikacije
  • Povećanje svijesti o značaju pravilne ishrane

Sve veći broj stanovništva vodi računa o svojoj ishrani pri čemu traže savjet / pomoć. Često taj savjet pružaju osobe neadekvatnog obrazovanja.

Organizacija studija

Uslovi za upis: 180 ECTS

Trajanje:         4 semestra – 120 ECTS

Zvanje:           Magistar nutricionizma

Nosilac:          Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet u Sarajevu

Izvođači:         Nastavnici sa nekoliko fakulteta iz različitih naučnih disciplina

Cijena:            4.000 KM  (moguće plaćanje na rate)

Magistri nutricionizma su osposobljeni za odgovorno planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje režima ishrane, alternativnih i specijalnih oblika ishrane, prehrambeno obrazovanje i savjetovanje, za posebne zadaće u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, predškolskim i školskim ustanovama, studentskim domovima, vojnim kasarnama, domovima za osobe treće životne dobi, hotelima, banjama / lječilištima, fitness i spa centrima, te za istraživački rad u oblasti ishrane.


PRIJAVA NA STUDIJ

DOKUMENTI ZA UPIS 

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
  • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
  • CV (biografija) i Zahtjev za upis poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Zahtjev za upis 2024/2025

Sve dodatne informacije o programu su dostupne ispod:

PLAN UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AK. 2024_25. I MINIMALNE KVOTE ZA UPIS

INFO KATALOG – MA STUDIJ NUTRICIONIZAM

SILABUSI – MA STUDIJ NUTRICIONIZAM