MAGISTARSKI PROGRAM “RELIGIJSKE STUDIJE”

Postdiplomski program iz religijskih studija pokrenut je na inicijativu Državnog univerziteta Arizone (ASU) na osnovu granta američke Vlade 2004 godine, s namjerom uvođenja akademskog izučavanja religije u Bosni i Hercegovini kao i unutar regije Jugoistočne Evrope. Zbog svoje geografske, političke i kulturne uloge u ovom dijelu Evrope, Univerzitet u Sarajevu prepoznat je kao važna akademska institucija za ovaj projekat. Američka ambasada u Sarajevu također je u projekat uključila i Međunarodni multi-religijski i interkulturni centar (IMIC) kako bi pomogao u njegovoj implementaciji. Zajednički napori ovih institucija uz dodatnu podršku Norveške ambasade u Sarajevu rezultirali su održavanjem međunarodnog simpozija u Sarajevu, u proljeće 2005, pod naslovom “Podučavati religiju na javnim univerzitetima u 21. stoljeću”, koji je okupio uvažene znanstvenike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Slovačke, Švicarske, Norveške i SAD. Tokom simpozija, Univerzitet u Sarajevu, Državni univerzitet Arizone i Norveška ambasada u Sarajevu (čijim posredstvom se projektu kasnije priključio Univerzitet u Oslu) potpisali su Memorandum o razumijevanju s jasnom namjerom da se pokrene magistarski program iz religijskih studija pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (CIPS). Sedmoro mlađih istraživača iz Bosne i Hercegovine provelo je proljetni semestar 2006 na ASU i tom prilikom osmislila 13 nastavnih planova za pojedine predmete ovog programa, koje je potom verificirao Senat Univerziteta u Sarajevu.

Magistarski program “Religijske studije” vodio je, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije počev od jeseni 2007. godine. Njegov nastavni plan i program razvijen je putem akademske suradnje sa ASU,  Univerzitetom u Oslu, Univerzitetom u Kopenhagenu i Univerzitetom u Geteborgu.

Akademsko izučavanje religije zasnovano je na principima komparativnosti i interdisciplinarnosti, s fokusom na naučnu problematiku tačaka dodira tradicionalnih vjerskih zajednica i drugih konfesija. Program nastoji osvijetliti religijske fenomene kroz prizmu različitih kulturalnih konteksta i povijesnih perioda. Odražavajući različite interese i oblasti specijalizacije predavača, nastavni plan i program inkorporirao je različite disciplinarne pristupe predmetu, uključujući historijske, književne, kulturne, pravne, sociološke i teološke.

Osnovni cilj ovog postdiplomskog programa bio je je omogućiti akademskom izučavanju religije da postane jedno od centralnih mjesta unutar akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu. Iako je program utemeljen na uvažavanju specifičnih svjetskih religijskih tradicija, što se ogleda kroz predmete kao što su „Religije suvremenog svijeta“, “Klasična islamska misao”, „Kristologija od perioda prosvjetiteljstva“, program je,  između ostalog, uključivao i predmete koji izučavaju religiju i rod, religiju i ljudska prava, religiju i nacionalizam, religiju i nasilje.

Obavezni kursevi

Sociologija religije sa metodologijom; Religije suvremenog svijeta; Ritual, simbol i mit; Religija i rod; Religija, nasilje i rješavanje konflikata; Klasična islamska misao; Religija i nacionalizam u Jugoistočnoj Evropi; Religija i ljudska prava; Suvremene religijske teorije; Kristologija od perioda prosvjetiteljstva.

Izborni seminari

Zapadne religijske tradicije; Religija i obrazovanje; Religija i socijalna pravda; Komparativno religijsko pravo.

Magistarsku diplomu društvenih nauka iz oblasti religijskih studija dodjeljivao je Univerzitet u Sarajevu a cjelokipan program nosio 120 ECTS.