INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ ME─ÉUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST

CILJ STUDIJA

Veza izme─Ĺu me─Ĺunarodnih odnosa i me─Ĺunarodne sigurnosti i sve ve─çi uticaj ove korelacije na sveukupna de┼íavanja na me─Ĺunarodnom planu, predstavlja polaznu osnovu studija i okvir u koji se situiraju shvatanja mno┼ítva drugih posljedica ovog interakcijskog uticaja i njegovih geopoliti─Źkih implikacija.

Polaznicima modula je potrebno stvoriti mogu─çnost da sagledaju kakav uticaj sigurnost ostvaruje na mno┼ítvo drugih domena globalne mo─çi i globalnih odnosa ÔÇô kakav uticaj ostvaruje na politiku, ekonomiju, tehnolo┼íke tokove, kulturolo┼íke trendove i sli─Źno. Sigurnost postaje sve zna─Źajnija dimenzija mnogih dru┼ítvenih tokova i aktivnosti, ┼íto je potrebno rasvijetliti sa vi┼íe zna─Źajnih stajali┼íta.

─îinjenicu da se sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi pojavljuju u mno┼ítvu novih form ii sadr┼żaja, da su te prijetnje me─Ĺusobno sve povezanije i da ih je sve te┼że pretpostaviti i predvidjeti u mno┼ítvu razvojnih situacija valja shvatiti u odnosu na ┼íirok spektar opasnosti koje ─çe biti izu─Źavane u okviru modula.

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN?

Studij je namijenjen kandidatima/kinjama koji/e su zavr┼íili ─Źetverogodi┼ínji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili ekvivalent od 240 ECTS kredita. Studij ─çe se izvoditi na engelskom jeziku, i (ili) bosanskom/hrvatskom/srpskom.

Studij je prvenstveno namijenjen diplomiranim studentima/cama svih fakulteta, koji/e imaju potrebu i ┼żelju razumijevanja koncepata me─Ĺunarodne i regionalne sigurnosti, odnosno da analiziraju i kriti─Źki promi┼íljaju o tranzicijskim procesima i integraciji zemalja Zapadnog Balkana u euroatlantske strukture, kao i njihovom pozicioniranju u regionalnom, ali i me─Ĺunarodnom nivou.

Master studij ÔÇ×Me─Ĺunarodna i regionalna sigurnostÔÇť je posebno interesantan za sada┼ínje i budu─çe diplomate/kinje, dr┼żavne slu┼żbenike/ce i eksperte/ice na svim nivoima vlada, osobe koje rade u sektoru sigurnost i odbrane i sli─Źno.

TRAJANJE I STRUKTURA STUDIJA

Studijski program ÔÇ×+1ÔÇť traje jednu godinu (dva semestra x 30 ECTS, ukupno 60 ECTS).

Program se sastoji od 6 obaveznih predmeta te izrade i odbrane Master teze (Završnog rada). U okviru prvog semestra nastava se izvodi na engleskom i BHS jeziku. Studenti rade završni rad po izboru, na BHS ili engleskom jeziku.

Struktura programa:

1. prvi semestar: 6 obaveznih predmeta = ukupno 30 ECTS

2. drugi semestar: izrada i odbrana Master teze = 30 ECTS

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu. Akademska titula i stru─Źno zvanje nakon zavr┼íenog II ciklusa: Magistar me─Ĺunarodne i regionalne sigurnosti.

ŠKOLARINA

Visina participacije cijena usluga i ┼íkolarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvr─Ĺena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih tro┼íkova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (ÔÇ×Slu┼żbene novine Kantona SarajevoÔÇť, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

Za Master program Me─Ĺunarodna i regionalna sigurnost ┼íkolarina iznosi: 5.000 KM (mogu─çnost pla─çanja na rate).

USLOVI ZA UPIS

Kriteriji za selekciju kandidata/tkinja su sljede─çi: akademski kvalitet (prosjek ocjena dodiplomskog studija, odn. I ciklusa), aktivno znanje engleskog jezika i komunikativnost.Izbor kandidatkinja i kandidata vr┼íi Nau─Źno-nastavno vije─çe studija na osnovu predatih aplikacija i tra┼żenih dokumenata (univerzitetska diploma, transkript ocjena, dokument koji potvr─Ĺuje aktivno znanje engleskog jezika, preporuke, pismo motivacije).

NA─îIN PRIJAVE

Prijava na master studij mo┼że se izvr┼íiti ispunjavanjem online formulara ispod, i predajom dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije.

ONLINE PRIJAVA

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prila┼żu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su zavr┼íili Bolonjski studij) o prethodno zavr┼íenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu zavr┼íili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su zavr┼íili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o zavr┼íenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vr┼íi nakon zavr┼íetka roka predvi─Ĺenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
  • Uvjerenje o polo┼żenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
  • CV
  • Dokument koji potvr─Ĺuje aktivno znanje engleskog jezika
  • Izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih
  • Uvjerenje o dr┼żavljanstvu
  •  Druge dokumente relevantne za utvr─Ĺivanje broja bodova po kriterijima

Za dodatne informacije konsultujte: Elaborat_Master studij_Me─Ĺunarodna i regionalna sigurnost

KONTAKT OSOBA

Nina Dragi─Źevi─ç, koordinatorica

nina.karac@cis.unsa.ba