Prof. dr. Zdravko Grebo

Prof. dr. Zdravko Grebo, osnivač Centra za interdisciplinarne studije i prvi direktor. Jedan je od najzaslužnijih za začetak interdisciplinarnih studija u Bosni i Hercegovini, pokretač mnogih inicijativa i programa, vizionar i entuzijasta. Bio je cijenjen među svojim kolegama, studentima, te svima onima koji su ga poznavali. Prije svega, bio je dobar prijatelj i ostaće upamćen kao neko ko je svojim neizmjernim zalaganjem, trudom i radom dao ogroman doprinos Univerzitetu u Sarajevu.

U to ime se i Centar za interdisciplinarne studije danas zove prof. dr. Zdravko Grebo, čime se odaje počast našem osnivaču i prijatelju.

Prof. dr. Zdravko Grebo je bio profesor emeritus, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu predavao je više od 40 godina.

Osnivač gradskog radija ZID, Osnivač i direktor Izdavačke kuće ZID. Član Executive Board of Bosnian Peace Corps. Osnivač HCA za ex-Yu. Direktor Pravnog Centra FOD BiH. Direktor međunarodnog postdiplomskog kursa “Evropske studije”. Osnivač Otvorenog društva Bosne i Hercegovine (Soroševa fondacija).

Rođen je 30. jula 1947. u Mostaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1970. godine. Postdiplomski studij i doktorat na Univerzitetu u Beogradu.

Dobitnik je nagrade Evropskog kluba za mir i protiv rasizma i ksenofobije 1994, Ruzveltove medalje 1994. i nagrade Francuske legije časti 2003. godine.

Objavio je knjige:

  • „Marks i Kelsen“, Svjetlost, Sarajevo, 1979.
  • „Pravni sistem SFRJ“, „Savremena administracija“, Beograd, 1972.
  • „Philosophy of Law“, „Loyla University“, New Orleans, 1984.
  • „Savremena američka pravna teorija“, Separat III programa RTS BiH, 1989.
  • „Novi Ustav BiH“, Theoris iuris, Sarajevo, 1993.
  • „Elementi evropskog prava“, urednik, Univerzitet u Sarajevu, 1994.