INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA (STUDIJ NA DALJINU)

O STUDIJU


Master studij „Zaštita od prirodnih katastrofa“ je studijski program koji se organizuje u cilju obrazovanja stručnjaka za upravljanje rizicima i zaštitu od prirodnih katastrofa. Učestale pojave prirodnih katastrofa, koje su izvor permanentnog ugrožavanja društvene zajednice i životne sredine, predstavljaju jedan od najvažnijih svjetskih problema. Cilj ovog studijskog programa je povećanje stepena poznavanja uzroka nastanka prirodnih katastrofa, mehanizama djelovanja i načina zaštite od njih.

Studij se organizuje kao studij na daljinu, što omogućava studentima fleksibilnost u organizaciji svog vremena i prilagođavanju studiranja drugim obavezama. Program traje jednu godinu i sastoji se od dva semestra, u kojima se izvodi nastava, te izrade i odbrane završnog rada.

Studijski program obuhvata oblasti koje se odnose na upravljanje rizicima i zaštitu od prirodnih katastrofa, uključujući različite vrste prirodnih nepogoda poput suša, požara, poplava, klizišta, zemljotresa, pandemija itd. Studenti će kroz ovaj studijski program naučiti kako da predvide moguće nepovoljne scenarije i efekte prirodnih katastrofa, te kako da pravovremeno poduzmu mjere za minimiziranje rizika i sprečavanje ili ublažavanje nepovoljnih posljedica. Ovo znanje je od vitalnog značaja za održivi razvoj ljudske civilizacije, jer omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje i optimiziranje raspoloživih sredstava, bavljenje prioritetima, te izbjegavanje budućih problema.

CILJ STUDIJA

Učestale pojave prirodnih katastrofa, kako u svijetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svjetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije. Prirodne nepogode postale su izvor permanentnog ugrožavanja društvene zajednice i životne sredine u cjelini. Štete koje uzrokuju prevazilaze sve prihvatljive mjere. Izloženost uticaju prirodnih nepogada (suše, požari, poplave, klizišta, zemljotresi, epidemije i dr.) velikim dijelom je povećana zbog slabog stepena poznavanja uzroka nastanka, mehanizama djelovanja i načina zaštite. Upravljanje rizicima omogućava pravovremenu pripremu o potencijalnim događajima koji mogu nastati, učincima i posljedicama s kojima se pojedinici i institucije mogu suočiti, te plansko i sistematsko poduzimanje mjera i aktivnosti kako bi se rizici minimalizirali, a time nepovoljni učinci izbjegli odnosno smanjili. Upravljanje rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje i optimiziranje raspoloživih sredstava, bavljenje prioritetima, te poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se izbjegli ili ublažili budući problemi nastali uslijed prirodnih nepogoda.

STRUKTURA I TRAJANJE STUDIJA

Master studijski program “Zaštita od prirodnih katastrofaje koncipiran kao jednogodišnji i traje dva semestra (dva semestra x 30 ECTS, ukupno 60 ECTS). Program se sastoji od 5 obaveznih predmeta, tri izborna predmeta, 2 interdisciplinarne radionice, te izrade i odbrane završnog rada. Nastava se izvodi u okviru prvog i drugog semestra, dok je izrada završnog rada predviđena za drugi semestar. Jednogodišnji studij se izvodi na jednom od jezika naroda BiH i engleskom jeziku.

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu.

Akademska titula i stručno zvanje nakon završenog II ciklusa: Magistar zaštite od prirodnih katastrofa.

ŠKOLARINA

Za Master program Zaštita od prirodnih katastrofa školarina iznosi: 4.000 KM (mogućnost plaćanja na rate).

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na interdisciplinarni master studij (II ciklus) imaju kandidati:

  • državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova što u zbiru sa vrednovanjem II ciklusa iznosi najmanje 300 ECTS;
  • koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini,
  • koji imaju završen integrisani studij u trajanju od pet i/ili šest godina, kao i
  • kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij, završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
  • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
  • CV (biografija) i Zahtjev za upis poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Zahtjev za upis 2024/2025

DETALJNE  INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI ISPOD:

PLAN UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AK. 2024_25. I MINIMALNE KVOTE ZA UPIS

ELABORAT – ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA

INFO KATALOG – ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA

INFORMATIVNI LETAK – ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA

KONTAKT:

Prof. dr Emina Hadžić dipl. inž. građ, voditeljica programa

e-mail: emina_hadzic@gf.unsa.ba

Mr. Aida Salihović-Gušić, stručna saradnica za edukativne programe

e-mail: aida.salihovic.gusic@cis.unsa.ba