Gđa. Steliana Nedera, stalna predstavnica UNDP-a u BiH, u posjeti CIS-u

Danas je gospođa Steliana Nedera, stalna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini upriličila posjetu Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Gospođa Steliana Nedera preuzela je dužnost stalne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini u maju 2019. godine. Prije toga, gospođa Nedera je izvršavala dužnost zamjenice stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji od 2014 do 2019 godine, u Kosovu od 2011 do 2014 i u Kazahstanu od 2007 do 2011. Pridružila se UNDP-u 2004. godini kao pomoćnica stalnog predstavnika u kancelariji UNDP-a u Moldaviji.

Direktorica CIS-a prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, zajedno sa koordinatoricom Evropskog regionalnog master programa iz demokratije i ljudskih prava (ERMA) Marianom Hadžijusufović, je primila gđu. Stelianu i pokazala joj prostorije CIS-a.
Bila je ovo odlična prilika za razgovor o mogućnoj saradnji na projektima u budućnosti, jer CIS kroz svoje magistarske programe obučava mlade u poljima koji su u fokusu onoga što UNDP radi u Bosni i Hercegovini i regionu kao što su teme vezane za upravljanje, životnu sredinu, rod, energiju, siromaštvo te druge srodne teme.

Jedna od inovacija u CIS-u od ove godine jeste i interdisciplinarni doktorski program iz društvenih nauka: Globalne Studije, za koji je gđa. Steliana izrazila poseban interes. Program ima za cilj proučavati globalna pitanja kao što su sukobi, imigracija, ljudska prava, ekološka održivost, politička ekonomija, kultura i razvoj iz interdisciplinarne perspektive.

Poziv za prijave je otvoren i za šest magistarskih programa u CIS-u:  Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam; Evropske studije (ES); Jedinstveno zdravlje; Zaštita od prirodnih katastrofa;  Međunarodna i regionalna sigurnost; Evropski MA program iz demokratije i ljudskih prava.