Doktorski studij Globalne studije

Naziv studijskog programa: Interdisciplinarni doktorski program iz društvenih nauka: Globalne Studije

Nositelj studijskog programa: Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije

Vrsta studijskog programa: Akademski studijski program

Nivo studijskog programa: III ciklus studija

Trajanje studijskog programa: 6 semestara

ECTS krediti: 180 ECTS

Akademski/stručni naziv koji se stiče po završetku studija: Doktor interdisciplinarnih društvenih nauka

Jezik studija: Engleski/bosanski jezik

Europski kvalifikacijski okvir (EQF): Nivo 8

Frascati kvalifikacija: 509

Ostale društvene nauke

Društvene nauke – interdisciplinarno

Cijena: 18.000 KM


 

PRIJAVA NA STUDIJ 

Prijavu možete izvršiti ispunjavanjem online formulara ( ispod ) i predajom traženih dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije.

ONLINE PRIJAVA


Ciljevi programa

Globalne studije je interdisciplinarno područje u nastajanju posvećeno razumijevanju globalnih kretanja kao višedimenzionalnog procesa sa ozbiljnim društvenim, kulturnim, političkim, ekološkim i ekonomskim posljedicama. Ovo područje zahtijeva interdisciplinarni, historijski pristup savremenim društvenim problemima. Također naglašava potrebu za istodobnim razumijevanjem problema u njihovom lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom (međunarodnom i transnacionalnom) kontekstu. Interdisciplinarni doktorski studij Globalne studije pruža jedinstven interdisciplinarni program za studente koji žele proučavati globalna pitanja kao što su sukobi, imigracija, ljudska prava, ekološka održivost, politička ekonomija, kultura i razvoj iz interdisciplinarne perspektive.

Temeljni cilj interdisciplinarnog doktorskog programa Globalne studije jeste proširenje znanja studenata u području interdisciplinarnog istraživanja u društvenim naukama, razvijanje samostalnih istraživačkih sposobnosti studenata i stvaranje budućih istraživača sposobnih da vode interdisciplinarne istraživačke projekte u društvenim naukama. Nadalje, cilj interdisciplinarnog doktorskog programa je poticati kritičko razmišljanje kod polaznika te i osigurati preduvjete za uspješan i odgovoran naučni rad u skladu s najvišim naučnim, metodološkim i etičkim standardima. Ovaj studij, će u najboljoj mogućoj mjeri osposobiti studente za njihovu daljnju akademsku karijeru ili karijeru u vladinom ili nevladinom sektoru.

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page#footnote4

Frascati Manual 2015Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en  ​

Sve dodatne informacije o programu su dostupne ispod:

Elaborat_Doktorski studij sa syllabusima_web


CV NASTAVNIKA I SARADNIKA

Prof. dr. Dino Abazović (https://fpn.unsa.ba/b/nastavnik/dino-abazovic/)
Prof. dr. Emir Agić (http://www.efsa.unsa.ba/arhiva/ef/dokumenti/CV/CV%20-%20Emir%20Agic%20(bosanski).pdf)
Doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić (https://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/cv_mak_web.pdf)
Prof. dr. Vlado Azinović (https://fpn.unsa.ba/b/nastavnik/vlado-azinovic/)
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić (https://scholar.google.com/citations?user=6lgjdpQAAAAJ&hl=en)
Doc. dr. Dražen Barbarić (https://ff.sum.ba/en/node/12159)
Prof. dr. Senka Barudanović (http://biologija.pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2020/12/PMF-Biologija-Senada-Burudanovic.pdf)
Prof. dr. Edina Bećirević (https://www.genocideprevention.be/team-members/edina-becirevic.html)
Prof. dr. Kanita Imamović-Čizmić (https://scholar.google.com/citations?user=vWltZkEAAAAJ&hl=hr)
Prof. dr. Nerzuk Ćurak (https://fpn.unsa.ba/b/nastavnik/nerzuk-curak/)
Prof. dr. Adnan Efendić (http://www.efsa.unsa.ba/~adnan.efendic/)
Prof. dr. Hariz Halilović (https://www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/h/halilovich-professor-hariz)
Prof. dr. Mario Hibert (https://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/2014-12-15-22-40-11/164-doc-dr-mario-hibert)
Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović (https://cis.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/06/CV_Melika-Husic-Mehmedovic-2018_BH.pdf)
Prof. dr. Dženana Husremović (https://www.unsa.ba/sites/default/files/inline-files/DZENANA_HUSREMOVIC_REKTORAT_OKTOBAR%202020_0.pdf)
Doc. dr. Midhat Izmirlija (https://scholar.google.com/citations?user=46duEMUAAAAJ&hl=hr)
Prof. dr. Petar Jandrić (https://petarjandric.com)
Prof. dr. Vladan Joler (https://ns.academia.edu/VladanJoler)
Prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić (https://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/cv_selma_kadic-maglajlic_eng_2018_0.pdf)
Prof. dr. Fikret Karčić (https://unsa-ba.academia.edu/FikretKarčić)
Doc. dr. Slaven Kovačević (https://slavenkovacevic.blogspot.com/p/about-me.html)
Prof. dr. Andrej Kurnik (https://www.fdv.uni-lj.si/en/news-and-information/contacts/teachers/info/andrej-kurnik/)
Prof. dr. Asim Mujkić (https://fpn.unsa.ba/b/nastavnik/asim-mujkic/)
Prof. dr. Renata Salecl (https://www.bbk.ac.uk/our-staff/profile/8007481/renata-salecl)
Prof. dr. Hajrija Sijerčić Ćolić (https://scholar.google.com/citations?user=eaFSgNUAAAAJ&hl=en)
Prof. dr. Zilka Spahić-Šiljak (https://afw.ba/en/?portfolio=doc-dr-zilka-spahic-siljak)
Doc. dr. Nebojša Stojčić (https://www.unidu.hr/prorektori/)
Prof. dr. Rifat Škrijelj (https://www.unsa.ba/sites/default/files/inline-files/skrijelj_final%281.1%29.pdf)
Prof. dr. Sead Turčalo (https://fpn.unsa.ba/b/nastavnik/sead-turcalo/)