Doktorski studij Globalne studije

Naziv studijskog programa: Interdisciplinarni doktorski program iz društvenih nauka: Globalne Studije

Nositelj studijskog programa: Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije

Vrsta studijskog programa: Akademski studijski program

Nivo studijskog programa: III ciklus studija

Trajanje studijskog programa: 6 semestara

ECTS krediti: 180 ECTS

Akademski/stručni naziv koji se stiče po završetku studija: Doktor interdisciplinarnih društvenih nauka

Jezik studija: Engleski/bosanski jezik

Europski kvalifikacijski okvir (EQF): Nivo 8

Frascati kvalifikacija: 509

Ostale društvene nauke

Društvene nauke – interdisciplinarno

Cijena: 18.000 KM


 

PRIJAVA NA STUDIJ 

Prijavu možete izvršiti ispunjavanjem online formulara ( ispod ) i predajom traženih dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije.

ONLINE PRIJAVA


Ciljevi programa

Globalne studije je interdisciplinarno područje u nastajanju posvećeno razumijevanju globalnih kretanja kao višedimenzionalnog procesa sa ozbiljnim društvenim, kulturnim, političkim, ekološkim i ekonomskim posljedicama. Ovo područje zahtijeva interdisciplinarni, historijski pristup savremenim društvenim problemima. Također naglašava potrebu za istodobnim razumijevanjem problema u njihovom lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom (međunarodnom i transnacionalnom) kontekstu. Interdisciplinarni doktorski studij Globalne studije pruža jedinstven interdisciplinarni program za studente koji žele proučavati globalna pitanja kao što su sukobi, imigracija, ljudska prava, ekološka održivost, politička ekonomija, kultura i razvoj iz interdisciplinarne perspektive.

Temeljni cilj interdisciplinarnog doktorskog programa Globalne studije jeste proširenje znanja studenata u području interdisciplinarnog istraživanja u društvenim naukama, razvijanje samostalnih istraživačkih sposobnosti studenata i stvaranje budućih istraživača sposobnih da vode interdisciplinarne istraživačke projekte u društvenim naukama. Nadalje, cilj interdisciplinarnog doktorskog programa je poticati kritičko razmišljanje kod polaznika te i osigurati preduvjete za uspješan i odgovoran naučni rad u skladu s najvišim naučnim, metodološkim i etičkim standardima. Ovaj studij, će u najboljoj mogućoj mjeri osposobiti studente za njihovu daljnju akademsku karijeru ili karijeru u vladinom ili nevladinom sektoru.

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page#footnote4

Frascati Manual 2015Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en  ​

Sve dodatne informacije o programu su dostupne ispod:

Elaborat_Doktorski studij sa syllabusima_web


CV NASTAVNIKA I SARADNIKA