Doktorski studij Globalne studije

Naziv studijskog programa: Interdisciplinarni doktorski program iz društvenih nauka: Globalne Studije

Nositelj studijskog programa: Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije

Vrsta studijskog programa: Akademski studijski program

Nivo studijskog programa: III ciklus studija

Trajanje studijskog programa: 6 semestara

ECTS krediti: 180 ECTS

Akademski/stručni naziv koji se stiče po završetku studija: Doktor interdisciplinarnih društvenih nauka

Jezik studija: Engleski/bosanski jezik

Europski kvalifikacijski okvir (EQF): Nivo 8

Frascati kvalifikacija: 509

Ostale društvene nauke

Društvene nauke – interdisciplinarno

Cijena: 18.000 KM


PRIJAVA NA STUDIJ 

Konkurs za upis nove generacije

Zahtjev za upis


Ciljevi programa

Globalne studije je interdisciplinarno područje u nastajanju posvećeno razumijevanju globalnih kretanja kao višedimenzionalnog procesa sa ozbiljnim društvenim, kulturnim, političkim, ekološkim i ekonomskim posljedicama. Ovo područje zahtijeva interdisciplinarni, historijski pristup savremenim društvenim problemima. Također naglašava potrebu za istodobnim razumijevanjem problema u njihovom lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom (međunarodnom i transnacionalnom) kontekstu. Interdisciplinarni doktorski studij Globalne studije pruža jedinstven interdisciplinarni program za studente koji žele proučavati globalna pitanja kao što su sukobi, migracije, ljudska prava, održivost, politička ekonomija, kultura, rod, religija i razvoj iz interdisciplinarne perspektive.


Temeljni cilj interdisciplinarnog doktorskog programa Globalne studije jeste proširenje znanja studenata u području interdisciplinarnog istraživanja u društvenim naukama, razvijanje samostalnih istraživačkih sposobnosti studenata i stvaranje budućih istraživača sposobnih da vode interdisciplinarne istraživačke projekte u društvenim naukama. Nadalje, cilj interdisciplinarnog doktorskog programa je poticati kritičko razmišljanje kod polaznika te i osigurati preduvjete za uspješan i odgovoran naučni rad u skladu s najvišim naučnim, metodološkim i etičkim standardima. Ovaj studij, će u najboljoj mogućoj mjeri osposobiti studente za njihovu daljnju akademsku karijeru ili karijeru u vladinom ili nevladinom sektoru.

Sve dodatne informacije o programu su dostupne ispod:

Nastavni plan i program 2023/2024

Info katalog

Brošura

FAQ