Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2017 “Tranziciona pravda kao odgovor na izazove u Jugo-istočnoj Evropi”

 

Centar za interdisciplinarne studije ovaj program izvodi u saradnji sa Udruženjem „Pravnik“ i Fondacijom Konrad Adenauer kroz Program vladavine prava u Jugo-istočnoj Evropi.

Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2017. koja će se održati od 19-28. jula 2017 godine, je jedanaesto izdanje ovog programa koji teži da polaznicima pruži uvid u teoretske i praktične aspekte tranzicione pravde te da na osnovu iskustava država jugo-istočne Evrope u oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava da pregled naučenih lekcija koje su primjenjive u drugim post-konfliktnim i zemljama u tranziciji.

Ljetnju školu je do sada uspješno završilo preko 300 studenata iz 37 zemalja svijeta. Pored toga ovaj program je uredio i objavio sedam izdanja International Journal on Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights u kojima je objavljeno preko 100 naučno-istraživačkih članaka polaznika ljetne škole.

Poziv za aplikacije za 2017. godinu je uspješno zatvoren. Našim novim polaznicima želimo uspješno učešće  u ovogodišnjem izdanju ljetne škole.

Više informacija na: http://pravnik-online.info