Odbrana završnog rada kandidata Salmira Ćate

MASTER STUDIJ

„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata Salmira Ćate na temu Značaj upravnih akata za sigurnost pravnog poretka biće održana 17.07.2024. godine sa početkom u 12:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.