Odbrana završnog rada kandidatkinje Larise Helić

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje LARISE HELIĆ na temu Prehrambene navike studenata u doba pandemije COVID 19 biće održana 17. 7. 2024. godine sa početkom u 14:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.