CIS i UNU-GEST suradnja: Stipendije za MA iz Međunarodnih rodnih studija na Univerzitetu u Islandu-prijave do 20. aprila 2018.

POZIV ZA PRIJAVE 

POSTDIPLOMSKI PROGRAM IZ MEĐUNARODNIH RODNIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U ISLANDU 

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i UNU-GEST  pozivaju sve zainteresirane studente master studija CIS-a da se prijave za ERASMUS + i UNU-GEST stipendiju za Postdiplomski program iz Međunarodnih rodnih studija na Univerzitetu u Islandu. Program će se izvoditi od 8. januara do 24. maja 2019. godine u Rejkaviku, na Islandu.

STIPENDIJA

Pored učešća u akademskom programu, stipendija pokriva putne troškove, smještaj u  kampusu kao i mjesečne troškove života tokom cijelog studija.

DIPLOMA

Program po uspješnom završetku dodjeljuje diplomu iz međunarodnih studija roda te 30 ECTS kredita.

KRITERIJI ZA SELEKCIJU

  • Svi kandidati i kandidatkinje moraju biti upisani na neki od magistarskih/master studija CIS-a.
  • Imati iskustvo povezano sa temama UNU-GEST Programa
  • Biti na početku profesionalne karijere ( ne preko 35 godina starosti )
  • Imati izuzetno dobro poznavanje Engleskog jezika

ROK ZA PRIJAVE

Sve/i  kandidatkinje i kandidati zainteresirani za pohađanje ovog programa trebaju predati popunjen prijavni formular (dostupan ispod) i prepise ocjena na e-mail adresu: alina.trkulja@cis.unsa.ba do 20. aprila 2018. godine.

Open Call UNU-GEST and CIS 2018

UNU-GEST Application form_2018 CIS