UNIVERZITET U SARAJEVU POSTAO STALNI ČLAN VIJEĆA GLOBALNOG KAMPUSA

23. februara 2019., Skupština Evropskog među-univerzitetskog centra za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC), čije je sjedište u Veneciji i koja se sastoji od 38 univerziteta-članova iz 28 država članica Evropske unije (EU), donijela je odluku o izmjeni Statuta i promjeni imena organizacije u Globalni kampus ljudskih prava. Ovo je bio finalni korak u dužem procesu transformiranja ove mreže univerziteta iz evropske u globalnu. Profesor Asim Mujkić, ko-direktor Evropskog regionalnog master programa iz demokratije i ljudskih prava (ERMA) koji koordiniraju Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bologni, predstavljao je naš Univerzitet na ovom iznimno važnom sastanku.

EIUC je nastao 2002. godine, kao neprofitna organizacija koju je sačinjavalo 15 evropskih univerziteta i čiji je glavni cilj bio zajedničko organiziranje Evropskog master programa iz ljudskih prava i demokratizacije (EMA), kojeg, od 1997. godine kad je pokrenut, finansira EU. Uz program EMA, EIUC je također pokrenuo mnogo različitih aktivnosti, kao što su seminari za obuku, ljetne škole, konferencije, zajednički istraživački projekti, kao i aktivnosti na terenu.

Zajedno sa programom EMA, slični master programi koje također finansira EU, razvijali su se i u drugim regijama. 2012. godine, EU je zatražila od EIUC-a da započne proces koordiniranja tih regionalnih master programa i da ih transformira u globalnu mrežu univerziteta odgovornih za obrazovanje stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i demokratije na nivou post-diplomskih studija. EIUC je potpisao Memorandum o razumijevanju sa univerzitetima-koordinatorima ostalih regionalnih master programa, pa smo razvili veliki broj zajedničkih aktivnosti, kao što su godišnje međunarodne konferencije, projekat Globalna učionica koji dovodi na jedno mjesto profesore i studente iz različitih regija da bi diskutirali relevantne, globalne teme, kao i e-učionice i razmjenu studenata i profesora. Od 2017., EIUC svake godine potpisuje ugovor sa EU i polako je preuzeo glavnu finansijsku odgovornost  i odgovornost za osiguranje kvaliteta za različite aktivnosti koje se događaju unutar ove mreže koja broji otprilike 100 univerziteta i koju smo odlučili nazvati Globalni kampus ljudskih prava.

Sada je došlo vrijeme za promjenu organizacione baze, kroz otvaranje članstva u EIUC-u za partnerske univerzitete van Evrope i kroz formalnu transformaciju EIUC-a u globalnu neprofitnu organizaciju. To također znači da će Evropski upravni odbor uskoro postati Vijeće Globalnog kampusa, u kojem će univerziteti, koordinatori regionalnih master programa, imati mjesto stalnih članova. Univerziteti-koordinatori su: Nacionalni univerzitet San Martin u Buenos Airesu, Univerzitet u Pretoriji, Univerzitet Mahidol u Bangkoku, Saint Joseph University u Beirutu, Državni Univerzitet u Yerevanu, kao i Univerzitet u Bologni i, naravno, Univerzitet u Sarajevu.

Globalni kampus ljudskih prava je najveća svjetska institucija koja omogućava post-diplomski studij iz oblasti ljudskih prava i demoratije.

VIŠE INFORMACIJA NA: www.eiuc.org