Trening “Podizanje svijesti o prirodnim katastrofama”

14. 11. 2018. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održat će se radionica/trening pod nazivom “Podizanje svijesti o prirodnim katastrofama”.

Agendu ovog događaja možete preuzeti sa sljedećeg linka: 0-Final-agenda-05-11-2018