ReSTI.academy – Izvrsnost u upravljanju projektima istraživanja, društvenih i tehnoloških inovacija

U sklopu projekta Excellence-in-ReSTI, finansiranog od strane Evropske komisije, kreirana je online edukacijska platforma u cilju sticanja novih vještina i znanja iz oblasti projekt menadžmenta ReSTI.academy. Profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu aktivno su sudjelovali u osmišljavanju sadržaja za ReSTI.academy što je otvorilo vrata i projekt menadžerima iz BiH, ili onima koji to žele da postanu, za učešće na ovom programu. Clj ReSTI.academy je da doprinese većem broju prijavljenih projekata iz Bosne i Hercegovine na međunarodne fondove, te veću stopu uspjeha u pronalasku finansiranja inovativnih ideja.

Nastavni plan i program ReSTI.academy ima za cilj da unaprijedi vještine osoba koje se bave istraživačkim, društvenim i/ili tehnološkim inovativnim projekatima. Program podrazumijeva pet modula, te 20 tema kao što su: politika EU, projekt dizajn, projektni menadžment, društvene inovacije i inovacija u poslovnom kontekstu. ReSTI.academy je u potpunosti baziran na savremenom „Five Door“ pristupu učenju, posebno razvijenom za ovaj projekat. Prvi dio predstavlja biblioteku kao lokaciju gdje su resursi prikupljeni i organizovani za lakši pristup, zatim kafić kao mjesto socijalizacije i razmjene ideja, a potom igralište i šuma kao lokacije koje se temelje na učenju posmatranjem, te na kraju refleksija naučenog.

Nakon uspješnog završetka projekta, studentima je stavljeno na raspolaganje kao otvoreni resurs ReSTI.academy da mogu potpuno besplatno, po svojoj želji i tempom koji njima odgovara pristupiti ovoj online edukacijskoj platformi. Sav materijal se nalazi na linku https://resti.academy i na engleskom je jeziku. Može se pristupiti svim modulima ili odabrati one teme koje su od posebnog interesa.