Radionica: Prezentacijske vještine i tehnike

Kad: 25. maj 2023. 10 – 13 sati

Gdje: Centar za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” (UNSA Kampus, Zmaja od Bosne 8)

Centar za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” sa zadovoljstvom najavljuje radionicu Prezentacijske vještine i tehnike koja će se održati 25. maja 2023. godine, od 10 do 13 sati, u prostorijama Centra. Radionicu će na engleskom jeziku održati dr. Vasilija Kazamia sa Aristotel univerziteta u Grčkoj, ERASMUS+ gostujuća predavačica Univerziteta u Sarajevu.  

Radionica je namijenjena studentima/-cama II studijskog ciklusa Univerziteta u Sarajevu, koji se za pohađanje radionice mogu prijaviti popunjavanjem ONLINE OBRASCA do ponedeljka 22. maja 2023.

OPIS RADIONICE

Radionica će se fokusirati na moderne načine akademske i profesionalne komunikacije kroz prezentacijske vještine i tehnike na engleskom jeziku. Usmene prezentacije se smatraju važnim za studente u akademskom okruženju, a posebno za studente magistarskih studija, koji prezentiraju svoje seminarske radove i brane magistarske teze. Sposobnost prezentiranja na engleskom jeziku podstiče i sposobnost ukupne komunikacije na tom jeziku – što je preduslov za međunarodne akademske programe razmjene. Također,  ovim se budući mladi profesionalci uče prenosivim mekim vještinama neophodnim za njihov budući rad. Priprema i izvođenje usmenog izlaganja na engleskom jeziku poboljšava:

• komunikacijske vještine na engleskom jeziku koji je danas lingua franca

• autonomiju, kritičko mišljenje i preuzimanje rizika

• sposobnost prezentacije u profesionalnom okruženju

Pravljenje efikasne usmene prezentacije je vještina koja se može naučiti. Ova radionica se fokusira isključivo na vještine koje studenti/-ce trebaju razviti, kako bi proces prezentacije bio lakši, a sama realizacija bila organizirana, tačna i učinkovita. Tokom radionice ćemo se osvrnuti na izbor sadržaja prezentacije, vizuelna pomagala i tehnike izvođenja. Teorija će biti dopunjena praktičnim vježbama.

O PREDAVAČICI

1

Dr Vassilia Kazamia je svjetska stručnjakinja za jezike i predani akademik. Ima doktorat i magisterij sa Univerziteta Leeds-UK i viši je saradnik u nastavi engleskog jezika na Aristotel univerzitetu u Grčkoj. Ima predavačko iskustvo iz Brazila, Australije, Rusije, Kine i Indonezije i godinama donosi svoju međunarodnu perspektivu i strast u učionice širom svijeta. Dr. Kazamia je Erasmus+ gostujuća predavačica na Univerzitetu u Sarajevu tokom maja 2023. godine.