Poziv za učešće na treningu: Istraživanje dječijih prava – etika i sudjelovanje djece

Istraživanje dječijih prava: etika i sudjelovanje djece

Trening 06-07.04.2023.

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Zdravko Grebo (CIS) u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu otvara poziv za prijave na dvodnevni trening pod nazivom Istraživanje dječijih prava: etika i sudjelovanje djece koji će biti održan 06-07.04.2023. u prostorijama CIS-a (Zmaja od Bosne br. 8. UNSA Kampus). Trening je namijenjen studenticama/studentima master studija Univerziteta u Sarajevu.

Tokom treninga bit će predstavljen uvod u dječija prava u jugoistočnoj Evropi, sa naglaskom na potencijalna istraživačka područja i teme, kao i urađena praktična obuka o uključivanju djece u istraživačke projekte uz poštivanje njihovih prava i primjenu istraživačke etike u cijelom procesu. Primarni cilj treninga je obučiti polaznike i polaznice o pravima djeteta te etici i metodologiji istraživanja u kojima sudjeluju djeca. Također, učesnici/-ce će kroz prikaz prava djeteta u obrazovanju steći vještine analize pravne norme i razvijanja alata za mjerenje ostvarenosti prava djeteta u obrazovanju, koje su primjenjive i na istraživanje drugih prava djeteta. Učešće u treningu je besplatno zahvaljujući podršci Globalnog kampusa ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi (GCSEE). Trening vode prof. dr. Nevena Vučković Šahović i prof. dr. Anita Burgund Isakov.

Prijavu za trening možete izvršiti ispunjavanjem online obrasca najkasnije do 24. 03. 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email adresu:

nejira.pasic@gchumanrights.org