Poziv za angažman

Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” raspisuje javni poziv za angažman za potrebe digitalizacije Ljetne škole “Klimatske promjene i zagađenje zraka”, i to za:

IT stručnjak – 2 izvršioca

Stručnjak za komunikacije – 1 izvršilac

Lektor – 1 izvršilac

Program Ljetne škole „Klimatske promjene i zagađenje zraka“ će trajati ukupno pet dana i izvodit će se u julu 2024. godine, svaki dan u periodu od 1. do 5. 7. 2024. Godine, u Centru za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”. Program je razvijen uz podršku UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, te je u planu digitalizacija sadržaja iste, kako bi bio dostupan i drugim polaznicima/polaznicama na digitalnoj platformi.

Da bi se osigurala kontinuirana edukacija i pristup informacijama nakon završetka ljetne škole, planirano je digitaliziranje sadržaja i objavljivanje online kursa na DigiEdu platformu Univerziteta u Sarajevu. Ova platforma će omogućiti polaznicima da pristupe materijalima, predavanjima i resursima koje su dobili tokom ljetne škole, što će im omogućiti da prodube svoje znanje i nastave učenje čak i nakon završetka programa. Digitalizacija će omogućiti široj publici pristup informacijama i resursima o klimatskim promjenama i zagađenju zraka, doprinoseći širenju svijesti i obrazovanju o ovim važnim temama.

Više informacija o pojedinačnim pozicijama možete naći preuzimanjem dokumenata ispod:

TOR – IT STRUČNJAK

TOR – STRUČNJAK ZA KOMUNIKACIJE

TOR – LEKTOR

Proces prijave:

Pozivamo zainteresovane kandidate da dostave svoje prijave, uključujući detaljan CV i propratno pismo koje opisuje njihovo relevantno iskustvo i kvalifikacije. Proces selekcije će uključivati evaluaciju dostavljenih materijala i intervjue sa kandidatima koji uđu u uži izbor.

Prijave slati na aida.salihovic.gusic@cis.unsa.ba

Poziv za prijave je otvoren od 11. juna 2024.

Sve prijave moraju biti dostavljene do 18. juna 2024. u 16h.