Posjeta ERMA studenata Delegaciji Evropske Unije u Bosni i Hercegovini

U sklopu kursa Demokratizacija i EU integracije, studenti Evropskog regionalnog master programa Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Europi (ERMA) imali su priliku posjetiti Delegaciju Evropske Unije u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete, studenti su se susreli sa uposlenicima EU Delegacije zaduženim za promociju demokratije, ljudskih prava i EU integracija u zemlji. Ovo je bila prilika da se stekne uvid u ulogu EU u promicanju demokratskih vrijednosti i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, te da se upozna s izazovima s kojima se zemlja suočava u tom pogledu.

Ove posjete su vrijedna i praktična iskustva za studente i ERMA s ponosom pruža takve prilike. Studenti mogu imati koristi od izloženosti međunarodnoj diplomatiji i naučiti o ulozi Evropske Unije kao regionalnog i globalnog aktera u promicanju demokratije i ljudskih prava. Susrećući se s uposlenicima ove institucije, studenti mogu steći uvid u EU pristupe i strategije promicanjA demokratskih vrijednosti i ljudskih prava.

EU je razvila širok raspon politika i inicijativa usmjerenih na promicanje demokracije i ljudskih prava u svojim državama članicama i partnerskim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Posjeta Delegaciji u Bosni i Hercegovini može studentima pružiti priliku da nauče više o politikama i inicijativama te kako se one sprovode na terenu. Ovo je također vrijedna prilika za umrežavanje s uposlenicima Delegacije i drugim akterima koji rade na pitanjima demokratije i ljudskih prava. Takve konekcije mogu biti dragocjene za buduća akademska i profesionalna iskustva, kao i za stjecanje daljnjih uvida u dešavanja iz oblasti demokratije i ljudskih prava.