Počeo ljetni program Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Northwestern i Univerziteta u Beogradu „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“ 2023. godine

Uvodnim riječima predstavljanja i dobrodošlice studentima Univerziteta Northwestern iz Sjedinjenih Američkih Država prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Enita Nakaš i direktor Centra za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nihad Fejzić su 17. 7. 2023. godine označili početak ljetnjeg programa pod nazivom Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina-Program 2023.

Nakon jednomjesečnog boravka na Univerzitetu u Beogradu, američki studenti će u Bosni i Hercegovini proširiti svoja saznanja o bitnim društveno-ekonomskim, političkim, kulturnim i drugim faktorima kako bi bolje razumjeli situaciju u javnom zdravstvu. Sastavni dio programa čine predavanja, radionice, posjete muzejima, memorijalnim centrima, galerijama, zdravstvenim ustanovama, terapijskim zajednicama i stručne ekskurzije u Bosni i Hercegovini. U prvih nekoliko dana studenti Univerziteta Northwestern su imali stručna predavanja prof. dr. Ksenije Kondali i prof. dr. Amira Duranovića, upoznavanje sa znamenitostima Sarajeva, posjetu Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine te druženja sa svojim vrsnicima-studentima Univerziteta u Sarajevu u slobodno vrijeme.