Odbrana završnog rada kandidatkinje ŠEVALE HODŽIĆ

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ŠEVALE HODŽIĆ na temu „Općeprihvaćenost hrane dobivene od sastojaka porijeklom iz genetički modificiranih organizama“ biće održana 27.6. 2023. godine sa početkom u 13,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.