Odbrana završnog rada kandidatkinje NEVENE PAPOVIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

Odbrana završnog rada kandidatkinje NEVENE PAPOVIĆ na temu Značaj ishrane kod sindroma policističnih jajnika biće održana 28. 12. 2022. godine sa početkom u 14:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.