Obavijest: Radne verzije projekata doktorskih disertacija na uvid javnosti

I – Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

I Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Lejle Huskić.

Naziv doktorske disertacije: „Rodna dimenzija štednje kao značajnog elementa ekonomskog osnaživanja žena u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine“

Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. Dr. Jasna Bakšić-Muftić, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednica
  2. Dr. Jasmina Osmanković, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentorica i članica
  3. Dr. Amina Nikolajev, docentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, članica

II Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Senke Majetić.

Naziv doktorske disertacije: „Sociolingvistička analiza asinhrone komunikacije s ciljem identifikovanja rodnih razlika u upotrebi jezika“

Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. Dr. Asim Mujkić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. Dr. Amira Sadiković, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentorica i članica
  3. Dr. Ugo Vlaisavljević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Mjesto i vrijeme za pregled disertacija

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8, u prostorijama Centra, radnim danom od 09:00 do 12:00, uz prethodnu najavu na mail adresu cis@cis.unsa.ba.  

Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.