6. MEĐUNARODNA LJETNJA ŠKOLA: PROPITIVANJE KULTURE TOLERANCIJE 16-22. SEPTEMBAR 2019.

U Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu od 16. – 22. septembra održati će se šesto izdanje ljetnje škole „PROPITIVANJE KULTURE TOLERANCIJE”. Ova međunarodna škola zajednički je program Univerziteta Milano-Bicocca iz Italije te Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Istočno Sarajevo.  Škola će propitivati evropske modele demokratije i socijalne pravde iz transnacionalne perspektive, te nove zidove i forme netolerancije, diskriminacije i nasilja koji se javljaju u post-neoliberalnoj eri obilježenoj rastućim populizmom i radikalizacijom.

Ovogodišnje izdanje pod nazivom “Evropske integracije nakon pada Berlinskog zida“ posvećeno je tridesetoj obljetnici revolucionarne 1989. godine. Pad Berlinskog zida proslavljen je kao prekretnica u napretku ljudskih prava i sloboda. No, unutar zajedničkog evropskog prostora, tada u izgradnji, izazvao je i tektonska pomijeranja u političkim i institucionalnim praksama koja su uveliko uticala na svakodnevni život građanki i građana. Sjećanja na taj događaj i kritičko promišljanje njegovih posljedica od ključne su važnosti za razumijevanje političkih procesa koji su uslijedili. Iako je „željezna zavjesa“ izgubila svoju materijalnu i simboličku snagu, novi politički, ekonomski i društveni procjepi danas predstavljaju velike izazove projektu ujedinjenja Evrope.

Školu će pohađati 37 učesnika i učesnica iz 17 zemalja sa čak 3 kontinenta. Osim na Univerzitetu u Sarajevu po jedan dan predavanja će se održati na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu „Džemal Bijedić“ te na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Predavanja će tokom ovog jednosedmičnog intenzivnog treninga držati eminentni predavači sa univerziteta u Italiji, BiH te drugih regionalnih i Evropskih univerziteta.

Svečano otvorenje ljetnje škole održati će se u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 16. septembra sa početkom u 9:00 sati. Na otvorenju će se obratiti Rektor Prof. dr. Rifat Škrijelj, Ambasador Republike Italije Nj.E. Nicola Minasi, te direktori ljetnje škole: Prof. Dejan Bokonjić, prorektor Univerziteta Istočno Sarajevo, Prof. Jasna Bakšić-Muftić sa Univerziteta u Sarajevu te Prof. Tatjana Sekulić ispred Univerziteta Milano-Bicocca.

Tokom škole će u utorak 19. septembra u 19 sati biti upriličeno otvorenje multimedijalne izložbe „Uspon i pad“ koju su osmislili umjetnici Jim Marshall i Matteo Ceschi, te Javna diskusija „Ratovi u Jugoslaviji 1991-2001-Šta smo naučili?“ u četvrtak 19. septembra od 14.30h, nakon koje će uslijediti svečano otkrivanje murala „Buđenje“ mladog umjetnika Rikarda Druškića u 17:00 sati. Ovi događaji održati će se u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a organizirani su u suradnji sa Ambasadom Republike Italije te EU Info Centrom.

Dobrodošli/e!

Napomena: Službeni jezik događaja u okviru škole je engleski.