MASTER STUDIJ „JEDINSTVENO ZDRAVLJE“ – Odbrana završnog rada kandidata DINE HARAČIĆA

MASTER STUDIJ

„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

 O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata DINE HARAČIĆA na temu „Učestalost i antimikrobna osjetljivost bakterija uzročnika kliničkog mastitisa na komercijalnoj farmi mliječnih goveda“ biće održana 18. 7. 2018. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.