LJETNA ŠKOLA INTERKULTURALNE FILOLOGIJE: „BOSNA I HERCEGOVINA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA“

Peta po redu Ljetna škola intekulturalne filologije, koja je počela 13.8., završila je 26.8. 2018. dodjelom certifikata učesnicima u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Tema Ljetne škole, koju je pohađalo 17 studenata iz Njemačke, bila je upoznavanje kulture Bosne i Hercegovine imeđu Istoka i Zapada.

Na predavanjima i seminarima na engleskom i njemačkom jeziku, studenti su imali priliku slušati o temama iz historije Bosne i Hercegovine, književnim djelima djela bosanskohercegovačkih autora ili stranih autora koji tematiziraju Bosnu i Hercegovinu, te o filološko-etnološkom proučavanju kulturnih zajednica. Paralelno sa predavanjima i seminarima, studenti su mogli prisustvovati i kursu bosankog jezika.

Škola je ugostila predavače sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu: doc.dr. Emira Filipovića, prof. dr. Edina Radušića i doc. dr. Amira Duranovića, sa Odsjeka za historiju, prof. dr. Kseniju Kondali sa Odsjeka za anglistiku i doc. dr. Nasera Šećerovića i prof. dr. Vedada Smailagića, sa Odsjeka za germanistiku, a kurs bosanskog jezika držala je Semira Džanić, MA.

Dio ljetne škole koji posebno zanimao polaznike bila je i višednevna stručna ekskurzija u Mostar, Travnik, Jajce i Banjaluku kao i obilazak Historijskog i Zemaljskog muzeja u Sarajevu.