KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI NA INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu počinje sa realizacijom novog doktorskog studija “Globalne studije”. Konkurs za prijave je bio otvoren do 15. januara, 2020. godine.

U prilogu lista primljenih kandidata: