ERMA 2013/14. – Seminar u Italiji

Tokom boravka na Univerzitetu u Bolonji, studenti i studentice ERMA programa, učestvovali su na konferenciji: Europeizacija i LGBT aktivizam na Post-jugoslavenskom prostoru u Univerzitetskom rezidencijalnom centru Bertinoro.