Interdisciplinarni magistarski studij iz Nutricionizma : Konkurs otvoren od 4.-30. septembra 2017. godine

Šta je Nutricionizam?

Nutricionizam je primijenjena nauka o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam, na rast, razvoj, funkcije, koncentraciju, efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti. Nutricionisti su značajni posrednici pri prijenosu prehrambenih naučnih spoznaja na sveukupnu i ciljanu populaciju da bi se očuvalo ili poboljšalo zdravlje i sveukupan status organizma.

Zašto Nutricionizam?

Potreba za kvalitetnim, dobro školovanim, visoko stručnim djelatnicima iz naučne oblasti ishrane / nutricionizma je velika. Master studij „Nutricionizam“ predstavlja odgovor na potrebe društva za školovanjem stručnjaka koji su sve potrebniji i u Bosni i Hercegovini, a interes za tu vrstu kadrova iskazuju: prehrambena industrija (razvoj novih proizvoda, komunikacija u smislu edukacije potrošača, kontrola kvaliteta proizvoda); institucije koje nude organiziranu ishranu za određene populacijske grupe (predškolske i školske ustanove, studentski domovi, vojne ustanove, domovi za starije i nemoćne, bolnice); restorani, hoteli, banje / lječilišta, spa centri; sportske profesionalne i neprofesionalne organizacije; istraživački instituti (vezani za prehrambenu i farmaceutsku industriju); javno-zdravstvene institucije; nadležna ministarstva; centri za promovisanje specifičnih načina ishrane (vegetarijanstvo, makrobiotika, halal, košer i sl.).

Trendovi u prehrani

 • Povećanje populacije na svjetskom nivou uz istovremeno smanjenje plodnih obradivih površina
 • Problem povećanog bacanja hrane
 • Stalne promjene u obrascima ishrane i zdravstvene implikacije
 • Povećanje svijesti o značaju pravilne ishrane

Sve veći broj stanovništva vodi računa o svojoj ishrani pri čemu traže savjet / pomoć. Često taj savjet pružaju osobe neadekvatnog obrazovanja.

Organizacija studija

Uslovi za upis: 180 ECTS

Trajanje:         4 semestra – 120 ECTS

Zvanje:           Magistar nutricionizma

Nosilac:          Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet u Sarajevu

Izvođači:         Nastavnici sa nekoliko fakulteta iz različitih naučnih disciplina

Cijena:            6.000 KM (moguće plaćanje na rate)

Magistri nutricionizma su osposobljeni za odgovorno planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje režima ishrane, alternativnih i specijalnih oblika ishrane, prehrambeno obrazovanje i savjetovanje, za posebne zadaće u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, predškolskim i školskim ustanovama, studentskim domovima, vojnim kasarnama, domovima za osobe treće životne dobi, hotelima, banjama / lječilištima, fitnes i spa centrima, te za istraživački rad u oblasti ishrane.

NAČIN PRIJAVE

Službeni poziv za prijave i dostavljanje dokumentacije objavljen  je 4. septembra 2017. godine u skladu sa akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu i traje do 30. septembra 2017. godine.  Prijavu na master studij EVROPSKE STUDIJE može izvršiti ispunjavanjem online formulara ispod, i predajom dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije.

 PRIJAVA 

Dokumenti za upis:

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

 • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu)
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original)
 • CV
 • Pismo motivacije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Više informacija u dokumentu: ELABORAT NUTRICIONIZAM 2017-18

Doc. Dr. Irzada Taljić  o studiju Nutricionizma na UNSA u emisiji Studentski Impuls 45