Stavljanje na uvid – Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ovčine

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1101-79/18 od 19. 12. 2018. godine), Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” stavlja na uvid javnosti izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. Adnana Ovčine, zaposlenog u Integration – International Management Consultants GmbH

Naslov doktorske disertacije: Role of monitoring and evaluation in project performance of developmental, humanitarian, and aid projects

(“Odnos monitoringa i evaluacije u projektnom učinku razvojnih projekata, humanitarnih projekata i projekata pomoći”)

Komisija u sastavu:

  • Prof. dr Ljiljan Veselinović, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Bosna i Hercegovina, član komisije
  • Prof. dr Maja Arslanagić-Kalajdžić, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Bosna i Hercegovina, mentorica
  • Prof. dr Dženana Husremović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina, članica komisije

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, od 5.3.2024. do 4.4.2024. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.