ODBRANA ZAVRŠNOG RADA (specijalistički studiji “Nutricionizam”)

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje LEJLE MUJEZIN na temu„Ishrana zasnovana na namirnicama biljnog porijekla (Plant-based diet) kao novi trend u ishrani ili održivi režim ishrane“ biće održana 18. 4. 2022. godine sa početkom u 12,20 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.