SPECIJALISTIČKI STUDIJ„NUTRICIONIZAM“ – O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MARIJE JANJANIN na temu„Medicinska nutritivna terapija inflamatornih bolesti crijeva“ biće održana 17.2. 2022. godine sa početkom u 12,30 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije.