SPECIJALISTIČKI STUDIJ „NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje JASMINKE RAMIĆ na temu „Prevencija i spriječavanje nastanka opstipacije uspostavljanjem pravilnog prehrambenog režima“ biće održana 16. 3. 2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.