Sastanak sa predstavnicima WHO, Univerziteta u Pečuhu i Zavoda za javno zdravstvo KS

28. 3. 2019.Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Bosni i Hercegovini, predstavnici Univerziteta u Pečuhu i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo danas su posjetili Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. U svjetlu migracijskih tokova u regiji, učesnici su diskutirali o izazovima sa kojima se suočavaju migranti, zdravstveni radnici i ostali akteri u tim procesima. S obzirom na stručnost CIS-a i njegove mreže kontakata, buduća saradnja bi mogla rezultirati razvijanjem interdisciplinarnih programa cjeloživotnog učenja, uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije i državnih struktura.