Radionica “Granična sigurnost – Sigurnost ključnih tačaka” (Međunarodna i regionalna sigurnost)

U subotu, 27.05.2023., u prostorijama CIS-a je u sklopu master programa Međunarodna i regionalna sigurnost održana radionica “Granična sigurnost – Sigurnost ključnih tačaka”. Njen cilj je bio da upozna studente sa modernim pomagalima za nadzor graničnog pojasa i zaštite ključne infrastrukture, senzorskim sustavima za otkrivanje radijacije, skrivenim prostorima, termovizijskim kamerama, te tehnikama presretanja komunikacija. U praktičnom dijelu je obrađena upotreba senzora/ometanje senzora (primjeri iz prakse), planiranje zaštite graničnog pojasa ili ključne tačke – probijanje zaštite (demonstracija), desktop vježba (plavi / crveni tim – diverzija i zaštita), upadi/incidenti vezani za dronove ,odn. revizija i pregled plana za evakuaciju iz dronskog incidenta, tehnike rada sa geoprostornim podacima, te hibridne tehnike.