Promocija nove generacije magistranata i akademskih specijalista

Na svečanostima održanim 18.12.2021. u Domu mladih, kao i 23.12.2021. u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije „Prof.dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu, promovisana je još jedna generacija magistranata i specijalizanata. Ulazak u novo akdemsko zvanje proslavilo je ukupno 45 sad već bivših studenata, i to: 33 magistrice i magistra ljudskih prava i demokratije, 10 specijalistkinja i specijalista nutricionizma, jedna magistrica Evropskih studija, te jedna magistrica zaštite od prirodnih katastrofa. Čestitamo još jednom svima na postignutom uspjehu!

Sa svečanosti u prostorijama CIS-a