Društvene nauke

Centar za interdisciplinarne studije razvija Interdisciplinarni Doktorski studij iz društvenih nauka čiji je početak planiran za akademsku 2019/20. godinu.