Doktorski studij ÔÇô Rodne studije

Trogodi┼ínji doktorski studij se sastoji od ┼íest (6) obaveznih predmeta, tri (3) izborna predmeta kojise biraju od ponu─Ĺenih ┼íest (6) predmeta, izrade prijedloga teme doktorske disertacije, odbraneprojekta doktorskog istra┼żivanja, kontinuiranih konsultacija sa mentorom/icom, provedbeistra┼żivanja, izrade i prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije, izrade i javneodbrane doktorske disertacije, te drugih aktivnosti koje su predmet plana koje student/ica razvijazajedno sa mentorom/icom i za koje dobiva ECTS bodove, a u skladu sa Pravilima studiranja zatre─çi ciklus studiranja na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2010.g.

Struktura programa:

I semestar: dva (2) obavezna i jedan (1) izborni predmet = ukupno 30 ECT

II semestar: dva (2) obavezna i jedan (1) izborni predmet = ukupno 30 ECTS

III semestar: dva (2) obavezna i jedan (1) izborni predmet = ukupno 30 ECTS

IV semestar: doktorsko istra┼żivanje/izrada rada (20 ECTS) i dodatne istra┼żiva─Źke aktivnosti (10 ECTS) = 30 ECTS

V semestar: doktorsko istra┼żivanje/izrada rada (20 ECTS) i dodatne istra┼żiva─Źke aktivnosti (10 ECTS) = 30 ECTS

VI semestar: finaliziranje i javna odbrana kona─Źnog doktorskog rada = 30 ECTS

Svaki predmet ima odgovornu nastavnicu/ika, a u izvo─Ĺenju nastave u─Źestvuju i renomirane gostuju─çe profesorice i profesori iz BiH, regije i sa europskih univerziteta. Pored nastavnih aktivnosti, tokom drugog semestra student/ica bira oblast istra┼żiva─Źke teme iakademskog savjetnika/cu. Tokom tre─çeg semestra prijavljuje se prijedlog teme doktorskedisertacije (projekta) Vije─çu doktorskog studija. Student/ica pristupa odbrani projekta do po─Źetka─Źetvrtog semestra. Tokom ─Źetvrtog i petog semestra studenti/ice provode doktorsko istra┼żivanje.Zajedno sa mentorom/icom, student/ica pravi plan doktorskog istra┼żivanja. Pored konkretnogdoktorskog istra┼żivanja, te individualnih i grupnih konsultacija, ovaj plan mo┼że uklju─Źivati kaoobavezno i u─Źe┼í─çe na doma─çim i me─Ĺunarodnim konferencijama, prezentiranje radova nakonferencijama, stru─Źni boravak, objavljivanje u referentnim ─Źasopisima, predava─Źki rad itd.Tokom petog semestra, student/ica je du┼żan/a da dodatno prezentira radnu verziju projektadoktorske disertacije, te potom ugradi komentare u rad u roku odre─Ĺenom Pravilima studiranja zatre─çi ciklus na Univerzitetu u Sarajevu. ┼áesti semestar predvi─Ĺen je za finaliziranje rada, te javnuodbranu zaklju─Źaka i rezultata.

Vi┼íe informacija o doktorskom studiju ÔÇô Rodne studije

Nastavni plan i program Rodne studije_Doktorski studij