Prof. dr. Tvrtko Jakovina: Hrvatsko-bosanskohercegovački odnosi (predavanje sa diskusijom)

———————-Memorijalna predavanja prof. dr. Zdravko Grebo: šesto predavanje —————————-

Predavanje će biti održano u četvrtak 31. marta/ožujka 2022. godine, ANUBiH (Velika sala) u 13:30 sati, a pristup je moguć i putem Zoom-aplikacije, Meeting ID: 741 138 5868, sa početkom u 13:30 sati.

Centar za javno pravo poziva na šesto predavanje sa diskusijom iz serije memorijalnih predavanja posvećenih prof. dr. Zdravku Grebi. O temi „Hrvatsko-bosanskohercegovački odnosi“ govori prof. dr. Tvrtko Jakovina.

O uvodničaru: Tvrtko Jakovina je profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje svjetsku povijest 20. stoljeća. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a studij i znanstvenim rad je zaokružio internacionalnim angažmanom: magistrirao je na Katholieke Universiteit Leuven u Belgiji, pohađao je i University of Kansas (USA), bio je Fulbright Visiting Researcher na Georgetown University u Washingtonu (USA), usavršavao se na Boston Collegeu (USA) i angažiran je kao visiting fellow na London School of Economics. Višegodišnji je predavač na Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica i programa MIREES Sveučilišta u Bologni. Autor je niza članaka i monografija o vanjskoj politici Titove Jugoslavije, hrvatskoj i jugoslavenskoj povijesti 20. stoljeća. Knjige su mu nagrađivane državnim nagradama 2004. i 2014, dobitnik je nagrade Kiklop (2013) i Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. Bio je između ostalog i član Savjeta za vanjsku politiku i međunarodne odnose Predsjednika RH Ive Josipovića (2010-2015), pisao je za hrvatski tisak (dnevnik Jutarnji list i tjednik Globus) i vodio je TV-emisiju Treća povijest. Poznat je kao koncentriran sagovornik, britak analitičar jasnih formulacija koje ne podilaze političkim potrebama.