Prof. dr. Edin Šarčević: pravo naroda na samoopredjeljenje sa otcjepljenjem (predavanje sa diskusijom)

Četvrtak 03. marta/ožujka 2022. godine, ANUBiH 13:30 sati

Učešće na prezentnom predavanju: Velika sala ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo 

Učešće Zoom-aplikacijom putem linka: https://zoom.us/j/7411385868 

Meeting ID: 741 138 5868

Centar za javno pravo poziva na četvrto predavanje sa diskusijom iz serije memorijalnih predavanja posvećenih prof. dr. Zdravku Grebi. O temi „Pravo naroda na samoopredjeljenje sa otcjepljenjem“ govori prof. dr. Edin Šarčević. Predavanje je organizirano u hibridnoj formi. Za prezentni dio (Velika sala ANUBiH) potrebna je prethodna prijava. Molimo zainteresirane da se prijave putem emaila cjp.bih@gmail.com, navođenjem imena i prezimena svakog učesnika. Učešće u online diskusiji i predavanju je slobodno.

O uvodničaru: Edin Šarčević je njemačko-bosanski pravnik, profesor javnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Leipzig (Njemačka) i predavač na univerzitetima zemalja bivše Jugoslavije i njemačkog govornog područja. Radio je kao novinar, kao pravnik u organima uprave i na više univerziteta u svim zvanjima. Njegov angažman se proteže na različite probleme državnog prava, međunarodnog prava, opšte teorije države i prava i filozofije prava kao i na prevode javnopravnih tekstove i sudskih odluka sa njemačkog i na njemački jezik. Zapažene su njegove monografija o istoriji i teoriji prava, o njemačkom i bosanskohercegovačkom ustavnom pravu. Autor je više analiza iz evropskog prava, međunarodnog prava, ustavnog prava, teorije države i prava i pravne filozofije, kao i stručnih mišljenja koja su poslužila kao osnov za odluke ustavnih sudova. Radio je kao savjetnik više internacionalnih i nacionalnih organizacija. Utemeljivač je i urednik časopisa „Sveske za javno pravo“ i biblioteka „Javno pravo“ i „Pravo i politika“ u kojima su objavljene analize javnopravnih problema iz regije kao i prevodi i monografije sa graničnih područja prava, politologije i sociologije. Član je ANUBiH.

Rezime predavanja: Pravo na naroda na samoopredjeljenje otvara pitanje subjekta prava na samoopredjeljenje, njegovog sadržaja i uslova pod kojim se može realizirati u formi otcjepljenja od postojeće države (secesije). Ovo pravo je ograničeno načelom teritorijalnog integriteta i osigurano je samo za iznimne situacije. Međunarodna praksa ukazuje da secesija ne podrazumijeva automatsko prevođenje jedne de facto konstelacije u de jure stanje. Secesija može biti legitiman, ali ne i legalan akt ukoliko se ne ispune pretpostavke apsolutno obavezujućih normi međunarodnog prava. Pravni osnov je član 1 oba pakta o ljudskim pravima (na snazi od 1976.). Oni su samoopredjeljenje učinili esencijalnim principom internacionalnog prava sa erga-omnes-dejstvom. U bosansko- hercegovačkim prilikama je njegova konkretizacija vezana primjerice za pitanje referenduma i političkog poziva da se Republika Srpska, osloncem na ovo pravo, uspostavi kao samostalna srpska država. Da li se pravo na samoopredjeljenje Srba u BiH može pravno utemeljiti, o kakvim se pretpostavkama radi?

(Predavanja se održavaju uz pomoć Fonda otvoreno društvo BiH)