Prof. dr. Dejan Jović: Hrvatsko-bosanskohercegovački odnosi (Online predavanje sa diskusijom)

———————-Memorijalna predavanja prof. dr. Zdravko Grebo: peto predavanje —————————-

Utorak 22. marta/ožujka 2022., u 14:00 sati; učešće Zoom-aplikacijom putem linka: https://zoom.us/j/7411385868 Meeting ID: 741 138 5868

Centar za javno pravo poziva na peto predavanje sa diskusijom iz serije memorijalnih predavanja posvećenih prof. dr. Zdravku Grebi. O temi „Hrvatsko-bosanskohercegovački odnosi“ govori prof. dr. Dejan Jović. Predavanje je organizirano u online formi. Učešće u online diskusiji i predavanju je slobodno. Pristup je moguć putem Zoom-aplikacija i linka https://zoom.us/j/7411385868, Meeting ID: 741 138 5868, sa početkom u 14:00 sati.

O uvodničaru: Dejan Jović je profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Njegov akademski i savjetnički angažman objedinjuje širok spektar internacionalnog i nacionalnog iskustva. Ono se proteže na studij i stjecanje akademskih zvanja u Zagrebu, Ljubljani i Londonu (Engleska), zatim na akademski rad u Škotskoj, Engleskoj, Srbiji i Hrvatskoj gdje istražuje i predaje u različitim nastavnim zvanjima, kao i na savjetnički i analitički rad. Bio je urednik i član uredništva uglednih politoloških časopisa u Hrvatskoj i inozemstvu, između ostalog i glavni i odgovorni urednik „Političke misli: časopisa za politologiju“ i „Tragova: časopisa za srpske i hrvatske teme“. U savjetnički angažman između ostalog ulazi status savjetnika hrvatskog ministra vanjskih poslova (2004-2006) i glavnog analitičara predsjednika Hrvatske (2010-2014). Centralne teme kojima se bavi obuhvataju različite aspekte međunarodnih odnosa, bezbjednosti i odnosa na Balkanu. Autor je knjiga „Jugoslavija: država koja je odumrla“ i „Rat i mit: politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj“, te više zapaženih studija iz teorije međunarodnih odnosa, cijenjen je kao objektivan i stručan sagovornik o najkompliciranijim balkanskim temama koje uključuju sigurnosne aspekte nacionalnih politika postujugoslovenskih država. Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti.

Rezime predavanja: U hrvatskoj vanjskoj politici odnos prema Bosni i Hercegovini ima posebno mjesto, a BiH se tretira kao poseban slučaj. No, je li takav „poseban odnos“ prema BiH konstruktivan ili destruktivan? Predavanje će obuhvatiti pitanje posebnosti BiH, odnosno, na čemu se temelji ideja o posebnosti. Raspraviti će se pitanje kako Hrvatska kroz svoju vanjsku politiku gleda na Bosnu i Hercegovinu što podrazumijeva i analiziu narativa koji su se u Hrvatskoj razvili prema Bosni i Hercegovini. Načine na koji su ovi narativi oblikovali politiku Hrvatske prema BiH od 1992. do danas će se predstaviti kao zaseban temat.