PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. MARIANE HADŽIJUSUFOVIĆ

DOKTORSKI STUDIJ

“GLOBALNE STUDIJE”

Na Univerzitetu u Sarajevu – Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ zakazana je prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidatkinja: Mr. Mariana Hadžijusufović

Naslov: Building a Culture of Human Rights: Human Rights Education in Higher Education

Prezentacija će se održati u četvrtak, 18. jula 2024. godine sa početkom u 10,00h u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije.