PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. HARISA MUHIĆA

DOKTORSKI STUDIJ

“GLOBALNE STUDIJE”

Na Univerzitetu u Sarajevu – Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ zakazana je prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidat: Mr. Haris Muhić

Naslov: Procjena kvalitete usluga u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju – primjena SERVQUAL modela

Prezentacija će se održati u četvrtak, 1. februara 2024. godine sa početkom u 15,00h u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije.